24. Kapitál

 

Nejjednodušší definice kapitálu říká, že jsou to peníze, které přinášejí další peníze. Kapitálem rozumíme vše, co vkládáme do výroby proto, aby vznikly další hodnoty.

                   Základním rozlišovacím znakem kapitálu je účelovost vložených prostředků, snaha dosáhnout zisk (resp. úrok), a to bez ohledu na to, zda nakonec opravdu bude dosaženo zisku nebo ztráty.

   Druhým znakem  je, že kapitál předpokládá vlastnictví – ten, kdo vkládá kapitál do výroby má úmysl dosáhnout zisk pro sebe – to je výrazná osobní motivace podnikatelova.

 

Rozlišujeme:

  Finanční kapitál = peněžní podoba kapitálu (hotové peníze, pohledávky, cenné papíry, deriváty apod.)

  Reálný kapitál = fyzická podoba kapitálu (stroje, budovy, materiál, polotovary, nehmotný majetek - licence, know-how, software apod.).

 

Kapitál má i další vlastnost - dá se hromadit, akumulovat.

Potřebuje-li podnikatel velký kapitál - získá jej na finančních trzích.

 

 

zpět  obsah   | další strana

Nenašli jste to, co hledáte? Napište nám na ceed@ceed.cz.
© 2019  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.