2 Test

Otázky:

  1. V mikroekonomii si pod pojmem poptávky představíte většinou spotřebitele a nabídku představují výrobci (firmy). V makroekonomii musíme myslet komplexněji a postihnout všechny, kdo v ekonomice něco poptávají nebo nabízejí. Popište, koho zařadíte na stranu agregátní poptávky a koho na stranu agregátní nabídky. Využijte základní makroekonomické subjekty.
  2. Proč každý z makroekonomických subjektů je někdy poptávající a někdy nabízející?
  3. Jak byste nazvali bod YoPo?
  4. Je agregátní nabídka a poptávka stabilní, nebo se může posunovat?
  5. Kam se posune agregátní poptávka, když dojde k nárůstu nominálních mezd?
  6. Promítne se nárůst nominálních mezd následně i na straně agregátní nabídky?

Řešení:

1. Agregátní poptávku tvoří poptávka domácností (po zboží a službách), poptávka firem (po výrobních faktorech - práce, přírodní zdroje, kapitál), poptávka státu (po práci, statcích a službách).
2. Z dlouhodobého hlediska není možné, aby některý z makroekonomických subjektů jenom poptával a nic nenabízel, nebo naopak jenom nabízel a nic nepoptával - domácnosti z něčeho musí nakupovat statky a služby, potřebují mzdy; firmy nejsou schopné vyrábět bez výrobních faktorů, potřebují nakupovat práci domácností. Stát nemůže jenom vybírat daně, musí z nich platit veřejně statky (vzdělávání, armáda, úřady, policie atd.), nebo naopak jenom mít výdaje a nemít příjmy. Chci-li utrácet, musím mít příjmy. Pokud některá z těchto stran začne převažovat, vede to k makroekonomické nerovnováze a nerovnováha celého státu, to už zavání problémy.
3. Bod YoPo představuje rovnost agregátní nabídky a agregátní poptávky (množství vyprodukovaných statků a služeb při určitých cenách) a nazýváme ho makroekonomická rovnováha. Tento stav je pro ekonomiku nejefektivnější. Pokud se hospodářství dostane do nerovnováhy (např. agregátní poptávka je větší než agregátní nabídka díky investičnímu  rozmachu firem, schodku státního rozpočtu nebo neefektivně vysokým mzdám neodpovídajícím vyprodukované hodnotě), snaží se ekonomika do rovnováhy vrátit (např. nárůstem inflace).
4. Agregátní nabídka i poptávka jsou ovlivňovány řadou faktorů ekonomických i mimoekonomických, často dochází k jejich posunům vlevo i vpravo výše uvedeného grafu.
5. Nominální mzdy představují zvýšení koupěschopné poptávky domácností - domácnosti jsou za určité ceny ochotny koupit více zboží, křivka AD se posune vpravo.

 

6. Nominální mzdy jsou zároveň nákladem firem a firmy tento náklad promítnou do cen svých výrobků a služeb - stejné množství zboží bude stát více, křivka AS se posune vlevo.

vrátit na stránku výuky        další test