6 test

Otázky:

  1. Znáte některé programy, které připravila či připravuje Česká republika?

Řešení:

1. Česká republika stejně jako většina vyspělých zemí využívá státní programy pro podporu malého a středního podnikání (každoročně schvalovány a vyhodnocovány již několik let, zvýhodněné úvěry a záruky prostřednictví Českomoravské záruční banky), státní programy podpory exportu (viz činnost státní agentury CzechTrade a podpory vývozu prostřednictvím EGAP - Exportní garanční a pojišťovací společnost  a České exportní banky). Nelze nezmínit státní programy v oblasti rozvoje dopravy a infrastruktury, státní energetické programy, programy zaměřené na zlepšení životního prostředí, programy podpory přes hraniční spolupráce, formuje se státní vzdělávací politika a její cíle pro období příštích deseti let (tzv. bílá kniha), atd.

zpět na stránku výuky            další test