13 Test

Otázky:

1. Prohlédněte si následující graf vývoje HDP v ČR od roku 1990 a okomentujte ho. V grafu jsou eliminovány dopady rozdělení federace k 1.1.1993 tak, aby sledované výstupy byly srovnatelné. Zdroj: ČSÚ.

 

2. Prohlédněte si následující graf vývoje HDP v USA a okomentujte ho. Zdroj: Mankiw, N. G.:Zásady ekonomie.Grada Publishing 1999.

 

Řešení:

1. Tento graf ukazuje, že ČR doposud nedosáhla ekonomické výkonnosti (velikosti HDP) jakou měla před přechodem z plánovité ekonomiky na tržní ekonomický systém. Je to daň ekonomické transformaci. Doufejme, že tu horší část transformace už máme za sebou a teď nabereme dech k výraznějšímu růstu. Pokud se podíváme na následující graf vývoje HDP v USA, uvidíme, že dlouhodobý ekonomický růst není jen zbožné přání, ale i fungující realita.

2. V grafu jsou kroužkem označeny období, kdy ekonomická výkonnost USA klesala. V celkovém kontextu však vidíte, že růstová tendence je nepopiratelná a převládají období rostoucí výkonnosti ekonomiky nad obdobími propadu výkonnosti.

zpět na stránku výuky         další test