21 Test

Otázky:

  1. Může být centrální banka absolutně nezávislá na hospodářské politice vlády?
  2. Jak si v praxi představíte nezávislost centrální banky?

Řešení:

  1. Ve společnosti jako celku ani v některém z jejích subsystémů (v tomto případě v ekonomice) jen těžko nalézáme zcela nezávislé prvky. Totéž musíme říci i o centrální bance - ta musí reflektovat stav ekonomiky, častokráte způsobený zásahy legislativy, vládními balíčky opatření apod. Stejně tak je absurdní si představit, že centrální banka bude činit rozhodnutí o směrech své monetární politiky bez toho, že by konzultovala s vládou, jaké kroky a opatření chystá ve své fiskální politice. Nezávislost centrální banky vnímejte jako nezávislost relativní.
  2. Novelou zákona o centrální bance Parlament změnil pravidla jmenování a odměňování Bankovní rady (v čele tohoto orgánu stojí guvernér, na konci roku 2000 byl jmenován do této funkce Doc. Ing.Tůma, CSc.), která je vrcholným orgánem České národní banky. Novela tedy přímo nezasahovala do konkrétních kompetencí ČNB, ale dává vyšší pravomoci politické reprezentaci ovlivnit personální složení bankovní rady.

 zpět na stránku výuky         další test