34 Test

Otázky:

  1. Odlište pojmy veřejné finance a veřejné rozpočty.

Řešení:

  1. Pojem veřejné finance je širší než pojem veřejné rozpočty. Veřejné rozpočty jsou součástí veřejných financí. Veřejné rozpočty jsou schvalovány na fiskální období (většinou jeden rok), v ČR je toto období totožné s kalendářním rokem. S fiskálním obdobím souvisí také systém výběru a správy daní a sociálního zabezpečení, které tvoří příjmy rozpočtů. Veřejné rozpočty se skládají ze státního rozpočtu a z rozpočtů měst a obcí (v návaznosti na reformu veřejné správy v ČR budou také rozpočty nových 14 krajů). Veřejné rozpočty a systém jejich schvalování a sledování se zásadně liší od ostatních částí veřejných financí, kam zařadíme speciální fondy a státní podniky. Tyto části veřejných financí již nejsou fixně vázány k fiskálnímu období, nefunguje zde systém průběžného financování (co se v daném roce vybere od subjektů ekonomiky se v témž roce utratí), mnohem méně průhledná je i kontrola nakládání těchto fondů a státních podniků s veřejným majetkem. Stejně tak je odlišný princip nabývání majetku těchto fondů - nejedná se o přímé odvody od daňových subjektů. Fond národního majetku získává příjmy z privatizace (prodeje) státního majetku, na Konsolidační banku jsou z rozhodnutí vlády převáděny problematická aktiva (pohledávky) a pasiva (závazky) významných a strategických firem, které chce vláda oddlužit (krachující banky, zdravotní pojišťovny v druhotné platební neschopnosti, významné firmy které zajišťují zaměstnanost v regionech apod.).

 zpět na stránku výuky         další test