47 Test

Otázky:

 1. Zatrhněte správnou odpověď:

  makroekonomická rovnováha znamená

  • příjmy a výdaje státního rozpočtu se rovnají,
  • ekonomika má nulovou nezaměstnanost,
  • země má nulovou inflaci,
  • země má vyrovnanou zahraničně obchodní bilanci,
  • agregátní poptávka je rovná agregátní nabídce,
  • makroekonomická rovnováha je dosažitelná pouze při dosažení potenciálního produktu (tedy na hranici produkčních možností země).

Řešení:

 1. Na výukových stránkách jsme definovali makroekonomickou rovnováhu jako stav, kdy agregátní poptávka se rovná agregátní nabídce. Nic nebylo řečeno o výši inflace v daném okamžiku, ani o míře nezaměstnanosti či vyrovnanosti zahraniční obchodní bilance. Stav makroekonomické rovnováhy může v zásadě nastat i v případě, kdy ekonomika nevyužívá plně své zdroje (je pod hranicí svých produkčních možností). Tento jev je typický pro fázi sedla, kdy se hospodářství po období krize ustálí na nejnižším bodě své ekonomické výkonnosti, nízká agregátní poptávka se vyrovná s nízkou agregátní nabídkou a je docílená makroekonomická rovnováha.

  zpět na stránku výuky         další test