55 Test

Otázky:

  1. V následujícím grafu rozhodněte u jednotlivých časových okamžiků 1,2,3 a 4, zda se jedná o růst inflace, dezinflaci (zpomalení inflace), růst deflace, či zpomalení deflace.

  2. Je deflace pro ekonomiku příznivý nebo nepříznivý jev?

Řešení:

  1. V časovém okamžiku 1 se jedná o růst inflace, v časovém okamžiku 2 se jedná o zpomalení inflace, tedy dezinflaci. V obou případech však stále roste cenová hladina. V okamžiku 3 narůstá deflace, v okamžiku 4 se deflace zpomaluje, ovšem stále se jedná o pokles cenové hladiny.
  2. Z pohledu spotřebitele je pokles cenové hladiny a tím i zvyšování hodnoty peněz v prvních chvílích příjemný a žádaný proces. Firmám však dělá vrásky na čele, protože se snižuje jejich zisk, řada firem není schopná tento tlak na snižování cen udržet a bankrotuje, zvyšuje se nezaměstnanost a v případě, že lidé nemají práci a tím ani příjmy, pak ani nízké ceny nepotěší. Deflace podvazuje ekonomickou aktivitu země a může mít stejný zřetězený spirálovitý průběh jako inflace. Deflací trpí v současné době například Čína, ale i Japonsko ( v březnu 2001 dokonce centrální banka Japonska srazila diskont na 0 %, tedy nulový úrok z úvěru obchodním bankám, aby podnítila ekonomickou aktivitu japonských firem a konjunkturní oživení, včetně mírné inflace).

  zpět na stránku výuky         další test