65 Test

Otázky:

 1. Jaké druhy cla jsou využívána v ČR?
 2. Kde jsou zveřejňovány cla platná v ČR?

Řešení:

 1. V ČR celní zákon vymezuje následující druhy cla:

  1.  dovozní clo - pro nás nejběžnější,

  2.  vývozní clo - u nás není nyní používáno, protože export potřebujeme podporovat a ne brzdit,      

  3. vyrovnávací clo - zvláštní clo vybírané za účelem vyrovnání subvence (dovážíme-li dotované výrobky ze zahraničí, může vláda svým nařízením uvalit na ně toto clo, aby ochránila nedotované tuzemské výrobce před levnými konkurenty),

  4. odvetné clo - může být nařízeno vládou po přechodnou dobu z důvodů hospodářské odvety na zboží dovážené ze státu, který diskriminuje ČR v hospodářských vztazích.
 2. Cla jsou v ČR  zveřejněna v Celním sazebníku. Celní sazebník je vydáván vládou a obsahuje všechny druhy dováženého zboží a jejich celní sazby (% cla z celní hodnoty).

Celní sazby obsažené v celním sazebníku můžeme členit:  

 1. všeobecné celní sazby (většinou sazby nejvyšší)

 2. smluvní celní sazby (na základě mezinárodních dohod dohodnuté nižší sazby; ČR má tyto sazby dohodnuty například s EU),

 3. preferenční sazební opatření (vyplývající z mnohostranných mezinárodních dohod apod.)

Preferenční sazby jsou použity na základě doložení země původu zboží (kde bylo zboží vyrobeno).

Celní sazebník je k dispozici na internetových stránkách Generálního ředitelství cel ČR www.cs.mfcr.cz.

  zpět na stránku výuky         další test