70 Test

Otázky:

  1. Popište strukturu Světové banky.
  2. Jaký je vztah mezi Světovou bankou a MMF?

Řešení:

  1. Název „Světová banka“ nebo „Skupina Světové banky“ spojuje  instituce:

  •       Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD), založená roku 1945.

  •       Mezinárodní finanční společnost (IFC), založená roku 1956; specializuje se na financování soukromých podniků.

  •       Mezinárodní sdružení pro rozvoj (IDA), založené roku 1960; půjčky jsou určeny nejchudším zemím.

    1. MMF úzce spolupracuje se Světovou bankou, není jí však nadřízen ani podřízen.

 zpět na stránku výuky         další test