Neziskové organizace

  Ústav (dříve Obecně prospěšná společnost)

  Nadace a nadační fondy
  


zpět na obsah PRÁVNÍ PODMÍNKY PODNIKÁNÍ