29 Lombardní sazba

Patří mezi nepřímé nástroje centrální banky. Obchodní banky si mohou půjčit u centrální banky peníze oproti zástavě cenných papírů (lombardní úvěr). Lombardní sazba bývá nejvyšší - vyšší než diskontní sazba i repo sazba. Dopady změny lombardní sazby jako nástroje monetární politiky:

1.   zvýšením lombardní sazby dochází ke zdražení peněz, obchodní banky si půjčují méně, zpomalení oběhu peněz - protiinflační restriktivní monetární politika;

2.   snížením lombardní sazby zlevňují peníze, dochází k nárůstu úvěrů, načerpávání peněz do ekonomiky, zrychlení oběhu peněz - expanzivní politika.

Výše lombardní sazby v březnu 2001 :

   ČR, Česká národní banka, CZK - 6 %

 

předchozí strana    obsah      následující strana           test