29 Test

Otázky:

  1. Čím se liší repo sazba a lombardní sazba, když obě jsou poskytovány u úvěrů ručených cennými papíry?

Řešení:

  1. Repo sazbu využívá centrální banka pouze pro úvěry oproti zástavě směnky (reeskont směnky). Pokud banka nemá k dispozici směnky, může nabídnout jako zástavu jiné cenné papíry ze svého portfolia (akcie, dluhopisy apod.). Taková zástava se nazývá lombard (zástava movité věci) a sjednaný úvěr je úročen lombardní sazbou. Tyto jiné cenné papíry mají jiný právní základ (zákon o cenných papírech, obchodní zákoník) a hodnocení jejich vymáhatelnosti (rizikovosti) ve srovnání se směnkami se odráží i ve vyšší lombardní úrokové sazbě.

 zpět na stránku výuky         další test