38 Soustava daní ČR

 Soustava daní ČR byla uzákoněna k 1.1.1993 a je tvořena těmito daněmi:

    přímé daně:

  1. daně z příjmu fyzických osob a právnických osob,
  2. daň z nemovitosti,
  3. daň z převodu nemovitosti, dědická a darovací,
  4. daň silniční;

   nepřímé daně:

  1. daň z přidané hodnoty,
  2. daň spotřební,
  3. daň pro životní prostředí (zatím jako jediná nemá prováděcí zákon a není vybírána).

Daně jsou příjmem veřejných rozpočtů. Větší část daní je příjmem státního rozpočtu, menší část je příjmem rozpočtu měst a obcí. V souladu s novým správním členěním ČR a vznikem nových 14 krajů bude určitá část daní určena jako příjem rozpočtu krajů.

Výběr a kontrola plnění daňových povinností je v kompetenci finančních úřadů, spadajících pod ministerstvo financí. Daně (DPH a spotřební daně) u dováženého zboží jsou vybírány celními úřady spolu se clem.


předchozí strana    obsah      následující strana            test