38 Test

Otázky:

  1. Které daně jsou nejdůležitějším příjmem státního rozpočtu?
  2. Jsou daňové zákony stabilní nebo prochází častými novelizacemi?
  3. Je v Evropské unii (kam směřuje i ČR) jednotná daňová politika?

Řešení:

  1. Ve schváleném plánovaném rozpočtu na rok 2001 se počítá, že z celkového objemu vybraných daní bude 203 mld. Kč tvořit DPH a spotřební daně, 129 mld. Kč bude plynout z daní z příjmů (fyzických i právnických osob) a pouze 29 mld. Kč připadne na ostatní daně a cla. Objemově nejdůležitější jsou ze 6 vybíraných daní pouze tři - dvě nepřímé daně a jedna přímá daň.
  2. Daňové zákony (každá daň má v ČR svůj zákon) patří k nejčastěji novelizovaným zákonům. Není to jev typický jen pro ČR. Všechny vyspělé státy často novelizují své daňové zákony - je to jeden z důležitých nástrojů pro uplatňování sociální politiky a zároveň důležitý fiskální nástroj. Pokud se vlády chtějí zavděčit voličům (především před volbami), snižují daňové břemeno i za cenu nevyrovnaných veřejných financí. Pokud pak vlády zjistí, že na plnění předvolebních slibů nemají peníze, opět nemají  mnoho jiných možností než zvýšit daně.
  3. Jednotlivé státy Unie mají své vlastní fiskální politiky - liší se pravidly i sazbami vybíraných daní, mají různě veliké daňové příjmy státního rozpočtu. Fiskální politika v zemích EU (na rozdíl od monetární politiky) je zatím značně nejednotná.

 zpět na stránku výuky         další test