46. Rozpočtový deficit strukturální a cyklický

Deficit státního rozpočtu je předem naplánován (nebo také ne), ovšem faktické naplnění příjmů a výdajů státního rozpočtu (a tedy i vznik případného schodku) je dílem mnoha procesů probíhajících v ekonomice. Podle základních příčin vzniku deficitu rozlišujeme:

   strukturální deficit - základní příčinou je zde nevyvážená struktura příjmů a výdajů rozpočtu. Předpokládáme-li, že vláda se rozhodne pro plánovaný deficit v situaci, kdy ekonomika dosahuje svou výkonností potenciální produkt (tedy plně využívá své kapacity), pak hovoříme o strukturálním deficitu (vláda chce pravděpodobně podpořit dotacemi některé z problematických odvětví, které by bez dotačního programu šlo do útlumu). Deficit se tedy vztahuje zprostředkovaně ke struktuře ekonomiky.

Pokud soukromé výdaje klesají rychleji než rostou státní výdaje, dostavuje se efekt vytěsňování soukromých investic, který může být důsledkem strukturálního deficitu rozpočtu (stát pak má vysoké výdaje, ovšem nižší příjmy, protože rychlejším vytlačováním soukromých investic se snižují daňové výnosy státního rozpočtu).

   cyklický deficit - plyne z nevyužitých výrobních kapacit v době krize, respektive z neefektivního fungování hospodářství. Stát získává málo příjmů do státní pokladny (ať již nízkými výnosy daní - firmy bankrotují, nebo sociálního pojištění - rostoucí nezaměstnanost způsobuje nižší odvody na sociální pojištění a vyšší čerpání podpory v nezaměstnanosti a sociálních dávek), ovšem aby podpořil chabou agregátní poptávku, tak vydává vyšší výdaje.Vždy je zde ovšem riziko, že díky zpoždění může státní proticyklická výdajová politika působit až v období, kdy už se firmy odlepily ode dna a rozbíhají se k expanzi, ovšem efekt vytěsňování je opět srazí dolů a navíc stát se zadlužuje (má schodek rozpočtu), takže výsledné škody jsou ještě větší.

Obě základní příčiny působí ve větší či menší míře současně, proto

 celkový deficit = strukturální deficit + cyklický deficit

a v různých obdobích může převažovat jedna nebo druhá složka.

 předchozí strana    obsah      následující strana             test