46 Test

Otázky:

  1. Jak je financován schodek státního rozpočtu?
  2. Může vzniknout efekt vytěsňování i v případě, kdy si  stát půjčuje ze zahraničí?
  3. Jaký bude výsledný schodek státního rozpočtu v případě, že strukturální deficit je mínus 20 mld. Kč (tedy přebytek) a cyklický deficit rozpočtu je 60 mld. Kč?

Řešení:

  1. Ke krytí schodku státního rozpočtu si stát většinou půjčí formou emise státních dluhopisů. Tyto dluhopisy si koupí buď subjekty dané ekonomiky (většinou banky a finanční instituce) nebo zahraniční  investoři (opět banky a finanční instituce). V prvním případě vede státní poptávka po zápůjčních fondech ke zvýšení domácí úrokové sazby, která vytlačí z trhu zápůjčních fondů část českých soukromých firem (za dražší peníze si soukromé firmy nebudou půjčovat úvěry, sníží svou aktivitu a tím i agregátní nabídku). Zvýšení agregátní nabídky jako reakce na zvýšenou poptávku vlády může být v tomto případě kompenzováno propadem agregátní nabídky soukromých firem, které přišly díky poptávce státu po úvěrových zdrojích o zdroje financování své činnosti. Stimulace agregátní nabídky touto formou je pak problematická.
  2. Stát si může půjčit u zahraničních subjektů - protože jsou však státní dluhopisy emitovány v naší měně, vyvolá zvýšená poptávka tlak na růst kurzu koruny (apreciace). Tato apreciace má za následek snížení našeho čistého vývozu, protože prodražuje náš export.
  3. Celkový schodek rozpočtu bude 60 mínus 20, tedy čtyřicet mld. Kč ( strukturální přebytek rozpočtu tedy částečně kompenzoval cyklický deficit rozpočtu).

  zpět na stránku výuky         další test