4.1 Test

Otázky:

  1. Nakreslete si magický čtyřúhelník a označte, které ukazatele se vztahují k domácí ekonomice a které mají vazbu na ekonomické propojení se zahraničím.
  2. Myslíte, že byste našli i další významné makroekonomické ukazatele, které by rozšířily čtyřúhelník na pěti a více úhelník?

Řešení:

1. K domácí ekonomice se vztahují tři vrcholy a ekonomické vazby se zahraničím sleduje jeden vrchol:

 

2.Určitě ano. Například ve vztahu k zahraničí nemáme v magickém čtyřúhelníku zanesenu problematiku devizových kurzů a jejich pohybů. Ekonomové v posledních letech preferují v tomto ohledu ukazatele parity kupní síly, který neporovnává jen sílu jedné měny k druhé, ale i kupní sílu obyvatel té které země. Makroekonomové potřebují znát také zdravotní stav státních financí - ukazatel schodku či přebytku státního rozpočtu, ukazatel celkového zadlužení státu apod. Významné jsou pokusy o měření národního bohatství jako stavové veličiny k určitému okamžiku (na rozdíl od HDP, který měří produkt za jeden rok), přitom do bohatství zahrnujeme nejen hmotné statky, ale i duševní vlastnictví a potenciál. Našli bychom celou řadu zajímavých a užitečných ukazatelů. Pro naše potřeby však plně postačí výše uvedené čtyři ukazatele a označíme je za klíčové.

zpět na stránku výuky      další test