5 Test

Otázky:

 1. Proč stát podniká?
 2. Rozhodněte, které z následujících státních subjektů jsou podnikatelské subjekty:
  • České dráhy
  • celní úřad
  • Česká pošta
  • Správa sociálního zabezpečení
  • státní střední škola 
  • vysoká škola
  • Bytový podnik (správa bytového fondu určitého města)
  • Teplo, a.s. (rozvod tepla do bytů určitého města)
  • Vodovody a kanalizace
  • Technické služby města (svoz komunálního odpadu apod.)
  • státní zdravotní zařízení

Řešení:

1. Dle definice obchodního zákoníku a živnostenského zákona podniká podnikatelský subjekt za účelem dosažení zisku. Tečka, nic víc, nic míň. I stát, pakliže má dodržovat zákony sebou vydané, musí splňovat toto kritérium. Pokud stát chce poskytovat služby, které by neměly být z principiálních důvodů pod tlakem trhu a jeho zákonů, zakládá specifické formy organizací, které si řídí jinými zákony (státní rozpočtové a příspěvkové organizace, veřejně prospěšné společnosti s dotacemi státu apod.). Na ty se však tato otázka neptá, takže zpět k tématu - podnikatelská činnost státu má všechny charakteristiky podnikání, včetně nesení rizik. Případné ztráty jsou ovšem hrazeny z peněz všech daňových poplatníků, takže vláda musí pečlivě zvažovat, které ztrátové podniky ještě může dotovat, aniž by občané (voliči) neztratili důvěru ve schopnosti vlády dobře řídit ekonomiku. Do podnikatelské činnosti státu proto značně zasahují politické a strategické zájmy a původní úmysl dosáhnout podnikáním zisk mohou značně deformovat. Příkladem jsou České dráhy, které již několik let systematicky produkují miliardové ztráty.

2.

 • České dráhy podnikatelský subjekt, ovšem dlouhodobě ztrátový
 • celní úřad
 • Česká pošta podnikatelský subjekt
 • Správa sociálního zabezpečení
 • státní střední škola
 • vysoká škola
 • Bytový podnik (správa bytového fondu určitého města) podnikatelský subjekt
 • Teplo, a.s. (rozvod tepla do bytů určitého města) podnikatelský subjekt
 • Vodovody a kanalizace podnikatelský subjekt
 • Technické služby města (svoz komunálního odpadu apod.) podnikatelský subjekt
 • státní zdravotní zařízení

Poznámka - státní organizace neziskové sféry (rozpočtové a příspěvkové organizace) nejsou zakládány za účelem dosažení zisku (účel jejich založení je dán příslušným statutem). To ovšem neznamená, že nemohou v omezeném rozsahu poskytovat veřejnosti také služby za úplatu (škola může v odpoledních hodinách pronajímat tělocvičnu, apod.) - rozsah a využití těchto prostředků je však přesně vymezen a kontrolován.

zpět na stránku výuky         další test