8 Test

Otázky:

 1. Vyberte správné odpovědi:
  • Monetaristé podporují aktivní zásahy státu do ekonomiky.
  • Monetaristé zastávají názor "laissez-faire".
  • Monetaristé vidí aktivní úlohu v hospodářství na straně poptávky: demand-side economics.
  • Monetaristé vidí aktivní úlohu v hospodářství na straně nabídky: supply-side economics.
 2. Jaké hybné motory racionálního ekonomického vývoje zdůrazňují monetaristé?
 3. Monetaristická teorie vznikla:
  • v druhé polovině dvacátého století,
  • v druhé polovině devatenáctého století,
  • ve středověku v období rozmachu zámořských obchodů a vzniku bankovnictví.
 4. Jak by monetaristé řešili situaci rostoucí inflace v ekonomice? Znázorněte na grafu agregátní nabídky a poptávky.

Řešení:

1.

 • Monetaristé podporují aktivní zásahy státu do ekonomiky.
 • Monetaristé zastávají názor "laissez-faire".
 • Monetaristé vidí aktivní úlohu v hospodářství na straně poptávky: demand-side economics.
 • Monetaristé vidí aktivní úlohu v hospodářství na straně nabídky: supply-side economics.

2.   lidé sledují svůj ekonomický zájem,
      ceny (tedy i mzdy) zajišťují svým pohybem obnovování rovnováhy na trzích. Nutným předpokladem je zde existence konkurence.

3. Monetaristická teorie vznikla v 70. letech 20. století a její čelný představitel, Milton Friedman, doposud žije.

4. Monetárními (peněžními) nástroji, tj. zvýšením úrokových sazeb v ekonomice (diskont, repo, lombard) by dosáhli zdražení peněz a snížení poptávky po nich. Tím by se snížila i nabídka statků a služeb (firmy přechází na úsporný režim, neinvestují, strategie přežití, ceny klesají). Výsledkem je nová rovnováha v bodě Y2P2 s nižší cenovou hladinou.

zpět na stránku výuky        další test