9 Test

Otázky:

 1. Vyberte správné odpovědi:
  • Keynesiánci podporují aktivní zásahy státu do ekonomiky.
  • Keynesiánci zastávají názor "laissez-faire".
  • Keynesiánci vidí aktivní úlohu v hospodářství na straně poptávky: demand-side economics.
  • Keynesiánci vidí aktivní úlohu v hospodářství na straně nabídky: supply-side economics.
 2. Keynesiánská teorie vznikla:
  • v druhé polovině dvacátého století,
  • v souvislosti s velkou hospodářskou krizí 1929-1933,
  • v devatenáctém století po velkém revolučním roce 1848.
 3. Jak by keynesiánci řešili situaci rostoucí nezaměstnanosti v ekonomice? Znázorněte na grafu agregátní nabídky a poptávky.

 

Řešení:

1.

 • Keynesiánci podporují aktivní zásahy státu do ekonomiky.
 • Keynesiánci zastávají názor "laissez-faire".
 • Keynesiánci vidí aktivní úlohu v hospodářství na straně poptávky: demand-side economics.
 • Keynesiánci vidí aktivní úlohu v hospodářství na straně nabídky: supply-side economics.

2. Keynesiánská teorie vznikla v souvislosti s velkou hospodářskou krizí 1929-1933.

3. Keynesiánci by použili nástroje státního rozpočtu k aktivní podpoře vytváření nových pracovních míst (dotace firmám při založení nového pracovního místa, kde bude zaměstnán nezaměstnaný z evidence úřadu práce apod.), zadávání státních zakázek firmám (stavby infrastruktury, rekonstrukce a stavby úřadů apod.). Roste poptávka a roste i produkt, firmy mají dost práce a nezaměstnanost se snižuje. Zároveň je však třeba říci, že tato opatření sice podpoří agregátní poptávku, ovšem může docházet k efektům vytěsňování soukromých investic, další riziko je v zadlužování státu, které může mít v budoucnosti negativní dopady. Významným rizikem je i hrozba vzniku poptávkové inflace.

 zpět na stránku výuky        další test