20 Test

Otázky:

  1. Na základě čeho se centrální banka rozhoduje, kolik vydá do oběhu hotovostních peněz?
  2. Centrální banka půjčuje úvěry bankám a přijímá od nich depozita (vklady) za stanovené úrokové sazby (viz nástroje centrální banky). Půjčuje centrální banka peníze i mimo bankovní sektor (firmám atd.)?
  3. Centrální banka vede účty státního rozpočtu. Znamená to, že všechny státní instituce mají své účty u centrální banky?
  4. Centrální banka provádí dozor nad bankovním sektorem. Dohlíží i nad ostatními finančními institucemi v dané ekonomice?

Řešení:

  1. Centrální banka již nevydává (neemituje) peníze, které by byly podloženy státním zlatým pokladem - množství peněz tedy není limitováno objemem zlata ve vlastnictví státu.Centrální banka musí sledovat tzv. měnové agregáty M1 (množství peněz v oběhu), M2 (M1+ termínované vklady na účtech), M3 (M2 + tzv. pseudo peníze v cenných papírech apod.). Úkolem centrální banky je pak udržet takový poměr mezi uvedenými agregáty, který umožní na jedné straně plynulý oběh peněz v ekonomice (peněz nesmí být málo, aby nebrzdily ekonomické procesy v hospodářství) a na druhé straně jich nesmí být ani příliš mnoho, aby nezpůsobily inflaci (znehodnocení peněz; růst cenové hladiny zboží a služeb, jejichž směnu peníze zprostředkovávají).
  2. Centrální banka není podnikatelský subjekt a nemá zájem komerčně se angažovat půjčkami nebankovním subjektům. Tím by ostatně narušovala standardní konkurenční prostředí komerčního bankovního sektoru. V zásadě jsou proto vztahy centrální banky k nebankovním klientům záměrně omezené. Ani oddlužování velkých firem (privatizovaných bank, velkých bývalých státních podniků, zadlužených zdravotních pojišťoven apod.), kdy stát na sebe přejímá nedobytné pohledávky či závazky, nepřechází přes centrální banku, ale spravuje je speciální státní bankovní ústav Konsolidační banka.
  3. Centrální banka spravuje účty státního rozpočtu. Tím ovšem není řečeno, že jednotlivé státní instituce musí mít své účty vedeny centrální bankou. Ještě v roce 1996 mělo například Generální ředitelství cel všechny účty, kam odcházely vybraná cla, vedeny u komerčního bankovního domu. Vzhledem k tomu, že však náš bankovní sektor prochází náročnou restrukturalizací (řada bank má problémy s klasifikovanými úvěry, jsou vyhlašovány nucené správy, odebírány bankovní licence), je tato forma pro státní instituce rizikovější a v posledních letech většina velkých institucí spravujících peníze veřejných rozpočtů má své účty u centrální banky. Naše největší zdravotní pojišťovna (Všeobecná zdravotní pojišťovna) však má například své účty u komerční banky.
  4. Centrální banka smí provádět bankovní dozor pouze nad bankami. Ostatní finanční instituce v ekonomice podléhají dozoru jiných speciálních státních orgánů (dozor nad kapitálovými trhy má Komise pro cenné papíry, dozor nad kampeličkami Státní úřad pro dozor nad spořitelními a úvěrovými družstvy, apod.), které jsou na centrální bance nezávislé.

 zpět na stránku výuky         další test