26 Test

Otázky:

  1. Jmenujte nepřímé nástroje centrální banky založené na regulaci úrokových sazeb. Odhadněte, jak rychle začnou v ekonomice působit.
  2. Jmenujte nepřímé nástroje centrální banky ovlivňující množství peněz obíhajících v ekonomice prostřednictvím emise cenných papírů.
  3. Jmenujte nepřímé nástroje centrální banky regulující primární disponibilní zdroje komerčních bank.
  4. Jmenujte nepřímé nástroje centrální banky související s vnější měnovou politikou.

Řešení:

  1. Mezi úrokové nástroje zařadíme regulaci diskontu, repo sazby a lombardní sazby centrální banky. Tyto nástroje jsou relativně operativní a ekonomika na ně reaguje poměrně rychle.
  2. Jedná se o operace na volném trhu, kdy centrální banka prostřednictvím emise cenných papírů (krátkodobých nebo dlouhodobých) stahuje peníze z ekonomiky a jejich následným vyplacením zase do ekonomiky peníze navrací navýšené o úroky.
  3. Centrální banka může určit tzv. povinné minimální rezervy (PMR), které jsou komerční banky povinny uložit na jejích účtech a nemají tedy možnost je využívat jako zdroje úvěrů klientům. Zvýšení PMR je restriktivní opatření snižující oběh peněz v ekonomice.
  4. Mezi devizové nástroje centrální banky patří konverze a swapy. Centrální banka provádí také devizové intervence, kdy prostřednictvím stimulace devizového trhu na straně poptávky nebo nabídky deviz pomáhá posilovat nebo oslabovat kurz české koruny. Tato opatření jsou většinou krátkodobá a z dlouhodobého hlediska nemají zásadní účinnost.

 zpět na stránku výuky         další test