32 Test

Otázky:

  1. Provádí centrální banka nákupy a prodeje deviz pouze za účelem regulace kurzu měny a ovlivňování ekonomiky monetárními nástroji?

Řešení:

  1. Centrální banka nakupuje a prodává devizy také z důvodů zajištění vyrovnané platební bilance se zahraničím. Pokud české firmy chtějí importovat, musí mít přístup k devizám v reálném čase a tento příliv deviz se nemusí časově a objemově shodovat s přílivem plateb z exportu. Situaci může částečně řešit pohyb na kapitálovém účtu platební bilance (příliv či odliv zahraničních investic), ovšem ani zde nemusí být časový a objemový soulad. Takto motivovaný nákup deviz nemusí odpovídat potřebám monetární politiky a může mít negativní dopad na růst (resp. pokles) kurzu měny proti záměrům centrální banky. 

S tímto nástrojem souvisí také intervence na devizových trzích, které může centrální banka použít.

 zpět na stránku výuky         další test