37 Test

Otázky:

  1. Jaký vztah příjmů ze sociálního pojištění a výdajů na transfery obyvatelstvu plánuje ČR v roce 2001?
  2. Jaká bude struktura výdajů státního rozpočtu ČR v roce 2001 v mld. Kč?
  3. Jak velké je zadlužení našeho státu (veřejný dluh)?

Řešení:

  1. Příjmy státního rozpočtu pro rok 2001 v položce pojistného sociálního zabezpečení  jsou plánované 234 mld. Kč a výdaje na transfery obyvatelstvu 285 mld. Kč. Již v plánovaném rozpočtu tedy bude chybět na výplaty důchodů a sociálních dávek 51 mld. Kč, které bude třeba vzít z jiné škatulky. V tomto čísle stát počítá na straně příjmů s tzv. předepsaným pojistným (tedy povinností firem a jednotlivců dle vykázaných příjmů odvést do rozpočtu) a nejsou zde zohledněny dluhy firem a jednotlivců, které se v již v současné době pohybují v řádech desítek miliard korun (firma zaplatí čisté mzdy svým zaměstnancům a neodvede pojištění z těchto mezd).
  2. V roce 2001 vláda počítá s výdaji v následující struktuře: transfery obyvatelstvu 285 mld. Kč, investice 51 mld. Kč a ostatní výdaje 349 mld. Kč (mzdy státních zaměstnanců. provozní výdaje na chod státních institucí, škol, zdravotních zařízení, armády apod.).Podíl povinných mandatorních výdajů ze státního rozpočtu v roce 2001 bude tvořit hlavní položku výdajů státního rozpočtu. 
  3. Několik let vykazované schodky státního rozpočtu zvyšují zadlužení našeho státu. Veřejný dluh našeho státu v roce 2000 byl odhadován na 353 mld. Kč, v roce 2001 se očekává jeho růst na 389 mld. Kč, což bude 19,2 % HDP.  Ve srovnání se světem toto zadlužení ještě není dramatické - státní dluh Belgie a Itálie se pohyboval v roce 1997 okolo 120 % HDP (státy dlužily více, než byly schopny za rok vyprodukovat statků a služeb), Německo 61%, Velká Británie 53 %. Kritérium maximálního únosného státního zadlužení dané Maastrichtskou smlouvou po Evropskou měnovou unii je 60% HDP.

 zpět na stránku výuky         další test