39 Test

Otázky:

  1. Odlište přímé a nepřímé daně.
  2. Jaké jsou tendence ve výběru přímých a nepřímých daní?

Řešení:

  1. Přímé dané jsou zdaněním majetku a příjmů subjektů ekonomiky. Stát zde musí být opatrný při stanovováni daňových pravidel, aby na jedné straně nepodkopával ekonomickou zainteresovanost subjektů na vysokých příjmech (a jejich legálním přiznávání) a motivaci k ekonomické aktivitě, na druhé straně musí zohledňovat sociální únosnost daní pro poplatníky řadou odečitatelných položek. Proto má stát omezené manévrovací možnosti při určování daňových pravidel přímých daní. Nepřímé daně jsou zdaněním spotřeby - čím více nakupují ekonomické subjekty zboží a služby, tím více platí daní.
  2. Lidé i firmy chtějí spotřebovávat, proto nakupují zboží a služby a často ani nevnímají rozsah daní, které touto formou odvedou do státního rozpočtu. Je obecnou tendencí přesouvat daňové břemeno do oblasti nepřímých daní. Jednak je zde větší možnost účinné kontroly daňových subjektů a zároveň konečný spotřebitel, který nakonec celou daň uhradí, nepodává k těmto daním žádné daňové přiznání a tedy ani v podstatě neví, kolik na daních státu odvedl (daňové přiznání k DPH podává plátce daně - obchodník, který vám zboží prodal).

 zpět na stránku výuky         další test