40 Test

Otázky:

  1. Kdy je plátce a poplatník jedna osoba (fyzická či právnická) a kdy jsou to dva různé subjekty?
  2. Jmenujte některé výhody a nevýhody oddělení institutu plátce a poplatníka daně.
  3. Jak se liší obcházení daní (šedá a černá ekonomika)a daňové nedoplatky?

Řešení:

  1. Poplatník je zároveň plátce daně například u daně z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných (např. živnostník) - musí si daň spočítat, vyplnit daňové přiznání a ještě sám zaplatit. K oddělení funkcí plátce a poplatníka dochází např. u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, kdy zaměstnanec (poplatník) vydělá hrubou mzdu, ovšem zaměstnavatel (plátce) ji musí vypočítat, přiznat a odvést za zaměstnance finančnímu úřadu. Stejně tak u DPH je plátcem (ten kdo daň přizná a odvede finančnímu úřadu) obchodník, ale poplatníkem (ten, kdo daň uhradil v ceně zboží a služeb) je kupující.
  2. Pokud plátce a poplatník nejsou totožní, má to své výhody i nevýhody. Pro stát je výhodou, že poplatník u nepřímých daní nemá přesný a souhrnný přehled, kolik peněz státu na těchto daních zaplatil (kdyby všichni kuřáci a alkoholici věděli, jak finančně podporují stát, nebyl by stát daleko sociálním bouřím). Velkou nevýhodou ovšem je, že firmy-plátci sice mohou přiznat tyto daně, ale vzhledem k tomu, že jsou například ve finanční tísni, vyplatí pouze čisté mzdy zaměstnancům a daně a sociální pojištění za své zaměstnance neodvedou (zůstanou dlužní). Tento problém pronásleduje v posledních letech v ČR především velké firmy, které stát nepošle kvůli dluhům do konkurzu. Je to ovšem dvojí metr v ekonomice (s malými firmami se nikdo nebaví, neodvedení sociálního pojištění a daní je trestný čin a stát je bez váhání předává k soudnímu vymáhání).
  3. Obcházení daní znamená stav, kdy daňový subjekt nechce daň státu přiznat - formy šedé ekonomiky jsou například naturální sousedská výpomoc (Franta mi udělá střechu a já mu spravím vodovod a jsme si kvit - stát z této práce neuvidí ani korunu. Ve vyspělých státech jsou ale tyto formy nezdaněné práce pečlivě sledované a postihované ), v černé ekonomice se jedná především o zatajené obchody, zaměstnávání dělníků "na černo" pašování, falšování účetních dokladů apod. Vedle obcházení daní se ale setkáváme se stavem, kdy firmy přiznají daně, ovšem nemají na jejich zaplacení, tak je zůstanou státu dlužní. Objem daňových nedoplatků se v ČR přehoupl přes 100 mld. Kč a často jsou to pohledávky za již neexistujícími firmami nebo pohledávky nedobytné. Státu tedy nestačí daně účinně vyměřit a zkontrolovat, zda někdo neobchází daňové zákony, ale musí umět i tyto daně vybrat (vymoci od dlužníků). Z těchto důvodů u nás dochází k postupnému zpřísňování procedur vyhlašování konkurzů firem, exekucí majetku apod. Možná se ještě dočkáme vězení pro dlužníky, tak jak u nás existovaly za první republiky.

 zpět na stránku výuky         další test