41 Test

Otázky:

 1. Existují u nás všechny vestavěné stabilizátor, tak jak je uvádí stránka výuky?
 2. Které z diskrétních opatření jsou využívány ve fiskální politice v ČR?

Řešení:

 1. Jistěže ano.
  • princip progresivní daně z příjmu (u nás u fyzických osob),
  • princip pojištění v nezaměstnanosti a sociální transfery,
  • existence subvencí do zemědělství,
  • státní výkup zemědělských přebytků.

  V oblasti používaných vestavěných stabilizátorů ekonomiky patříme mezi vyspělé státy světa, byť například program subvencí do zemědělství a státní výkup zemědělských přebytků u nás nemá takový rozsah jako v zemích Evropské unie. Tyto programy jsou však na druhou stranu vysokou finanční zátěží pro uvedené státy, narušují konkurenční prostředí a snahy o zvyšování efektivnosti a Evropská unie jedná o jejich modifikaci a objemovým redukcím. Jsou však ve světě státy, kde řadu z uvedených stabilizátorů vůbec neznají - v řadě rozvojových zemí se nesetkáte s pojištěním v nezaměstnanosti a sociálním zabezpečením - to na jedné straně zlevňuje pro firmy pracovní sílu, ovšem na druhé straně zaměstnanci nemají žádné sociální jistoty v případě nemoci, ztráty zaměstnání, běžná je zde práce dětí, důchodci nemají důchod a spoléhají na zajištění ze strany svých dětí (to je také jedna z příčin, proč v chudém rozvojovém mají rodiny tolik dětí, byť nám se to zdá paradoxní - řekli bychom "jak je budou živit?", ale otázka spíše zní "a kdo bude živit nás, až nebudeme moci pracovat?"). Dnešní vyspělé ekonomiky byly v obdobném postavení před 250 lety, kdy také přerozdělování prostřednictvím státního rozpočtu bylo na úrovni 1-2% HDP země. Dnes tedy vyspělý svět přebírá vyšší odpovědnost za své jednotlivé členy, na druhou stranu to ovšem něco stojí. S tím souvisí problémy s nelegálním přistěhovalectvím a pohyby lidí z nejistých a chudých oblastí do bohatých států se sociálním zabezpečením - divíte se jim? Já ne. Otázkou zůstává, že každý stát má svou fiskální politiku nastavenu na počet svých obyvatel a zásadnější migrační vlny mu mohou způsobit vážné finanční problémy na úkor původních obyvatel.

 2. Všechna uvedená diskrétní opatření, které může využívat vláda v oblasti fiskální politiky směrem stabilizace a udržitelného růstu, byla v ČR v posledních letech hojně využívána. Vlády se tedy snažili o stabilizační politiku a zmírnění dopadů transformace ekonomiky na občany. Otázkou zůstává, jak se jim to dařilo - řada opatření neměla takové účinky, jak se předpokládalo. Stejně tak existuje riziko, že stabilizace v jedné oblasti může přinést zhoršení v jiných oblastech  (pokud by vláda například vyhlásila obdobnou výši podpor v nezaměstnanosti, jak je běžné v Evropské unii, je pravděpodobné, že řada lidí by dobrovolně raději nepracovala a pobírala podporu). Všechna diskrétní opatření tedy mají působit motivačně a pro aktivně, nikoliv jako charitativní služba, kdy část pracující společnosti se skládá na druhou nepracující část.

 zpět na stránku výuky         další test