44 Test

Otázky:

 1. Vypočítejte multiplikátor státních výdajů, pokud víte, že mezní sklon k úsporám je 5 %. Výsledek interpretujte.
 2. Jak se změní multiplikační efekt státních výdajů v případě, že mezní sklon k úsporám se zvýši na 10%?

Řešení:

 1. a = 0,05 

  e = 1/0,05 = 20 

  V případě, že mezní sklon k úsporám je v dané ekonomice 5%, pak  zvýšení státních výdajů o jednu korunu vyvolá multiplikační efekt ve zvýšení hrubého domácího produktu o 20 korun.

 2. a = 0,1

  e = 1/0,1 = 10

  V případě, že se zvýší mezní sklon k úsporám na deset procent, multiplikační efekt státních výdajů se sníží.

  zpět na stránku výuky         další test