45 Test

Otázky:

  1. Vypočítejte daňový multiplikátor pokud víte, že v dané ekonomice je mezní sklon k úsporám 5%. Výsledek interpretujte.

Řešení:

  1. a = 0,05     b = 1 - a = 0,95

    t = 0,95 / 0,05 = 19

    kontrola:       t = e - 1 = 1/0,05 -1 = 20 - 1 = 19

    V případě, že daná ekonomika má mezní sklon k úsporám 5%, pak snížení daní o jednu korunu vyvolá multiplikační efekt ve zvýšení HDP o 19 Kč. Daňový multiplikátor je nižší než výdajový multiplikátor, který by vyvolal multiplikaci na úrovni 20.

  zpět na stránku výuky         další test