49 Test

Otázky:

Osvěžte si, které makroekonomické subjekty hýbou ekonomikou a pak zkuste odpovědět na otázku: Které chování makroekonomických subjektů může vést k převisu agregátní nabídky nad agregátní poptávkou?

Řešení:

  1. Vláda může vyššími příjmy nad výdaji (přebytkem) státního rozpočtu potlačovat agregátní poptávku a vyvolat převis nabídky (přebytek rozpočtu je důsledkem vysokých příjmů z daní, které odpovídají vysoké produkci firem, ovšem tuto produkci, kterou ovšem nemusí nikdo koupit - zvýšení zásob hotových výrobků).
  2. Domácnosti preferují úspory před spotřebou - typické pro období negativních očekávání vývoje hospodářství.
  3. Firmy - neinvestují, neprovádí ani prostou reprodukci strojního vybavení, propouštějí zaměstnance (nemají poptávku po pracovních silách), minimalizují výrobu a prodávají skladové zásoby, typické pro období krizí.

  zpět na stránku výuky         další test