50 Test

Otázky:

  1. Popište graf vývoje HDP v USA v letech 1970 až 1995 (zdroj Mankiw, N. G. Zásady ekonomie.Praha, Grada, 1999)

Řešení:

  1. Období krizí jsou zaznačeny kruhem. Z grafu je zřejmé, že cyklický vývoj hospodářství není pravidelný. Období krizí se shodují především s obdobími ropných šoků, které zásadně poznamenaly růst cen materiálových vstupů do výroby. Zároveň je třeba upozornit, že uvedený graf je ve stálých cenách (očištěných od inflace), aby byla zajištěna srovnatelnost různých časových období.

  zpět na stránku výuky         další test