51 Test

Otázky:

  1. V následujícím grafu odlište tendenci růstu a skutečný vývoj ekonomické výkonnosti (HDP)

Řešení:

  1. Tendenci růstu můžeme ztotožnit s linií potenciálního produktu, která má rostoucí tendenci. Vývoj skutečného produktu pak ukazuje oscilaci v blízkosti potenciálního produktu - v určitých obdobích dočasně skutečný produkt převyšuje potenciál dané ekonomiky (období vrcholu a částečně expanze), v jiných obdobích naopak daná ekonomika nedosahuje svého potenciálu (část období recese a sedla). Základní tendence ekonomického růstu je však  principiálně zachována. Srovnejte s reálným vývojem HDP v USA v letech 1970 až 1995.

 

  zpět na stránku výuky         další test