52. Test

Otázky:

  1. Odlište pojmy inflace, deflace a dezinflace. V grafu označte, v kterém okamžiku dochází k inflaci, k deflaci a dezinflaci.

  2. Jmenujte funkce peněz. Je hodnota peněz stálá? Jak zjistíte, že se tato hodnota mění nebo nemění? 
  3. Pokud se ceny u téhož zboží liší v různých obchodech - je to inflace? Když zdraží kedlubny o 20% a zlevní ponožky o 7%, dojde k inflaci nebo deflaci? Co znamená pojem cenová hladina? Jak se cenová hladina zjistí?

Řešení:

1. Inflace je proces znehodnocování peněz, který se projevuje růstem cenové hladiny zboží. Míra inflace může růst, nebo se může míra inflace zpomalovat (pak hovoříme o dezinflaci - cenová hladina při dezinflaci sice roste, ovšem roste pomaleji, než v předchozím období). Deflace je proces zhodnocování peněz, který se projevuje poklesem cenové hladiny.

 v čase 1 - inflace, v čase 2 dezinflace (zpomalení inflace), v čase 3 deflace, v čase 4 zpomalení deflace

2. Funkce peněz:
        míra hodnot (univerzální měřítko jinak neporovnatelných hodnot),
        prostředek směny,
        prostředek akumulace (funkce pokladu, peníze se dají hromadit).

 I peníze jsou zbožím, jehož hodnota kolísá na základě zákona nabídky a poptávky po penězích, kdy cenou peněz je úrok. Bezprostředně vidíme kolísání ceny peněz na kolísání úroků. Zprostředkovaně vidíme změnu hodnoty peněz na pohybu cenové hladiny zboží, jehož směnu peníze zprostředkovávají.

3. Pokud se ceny téhož zboží liší v různých obchodech, je to logický důsledek konkurenčního boje mikroekonomických subjektů - s inflací to nemá nic společného. Inflace je makroekonomický pojem a nemůžeme ho odvozovat od vytržených mikroekonomických jevů. Pokud zdraží kterýkoliv statek a zlevní kterýkoliv jiný statek, ještě to nic nevypovídá o inflaci či deflaci. Inflaci měříme jako statistický průměr za celou ekonomiku na velkém souboru statků a služeb. Tento statistický průměr nazýváme cenová hladina a zjišťuje se propracovanými statistickými metodami přímo v terénu, kdy jsou v celé republice pravidelně zapisovány ceny u vybraných druhů zboží(spotřební koš) v prodejnách a centrálně vyhodnocovány. Výsledné číslo se nazývá CPI (index spotřebitelských cen) a určuje nám růst či pokles cenové hladiny v daném období.

zpět na stránku výuky       další test