53 Test

Otázky:

  1. Zakreslete graf agregátní nabídky a poptávky a zobrazte vznik inflační mezery při zvýšené agregátní poptávce vlivem schodku státního rozpočtu. Jak zareaguje na zvýšenou agregátní poptávku strana agregátní nabídky?

Řešení:

  1. Graf vzniku inflační mezery (posun produktu z pozice Yo do poziceY1). Ekonomika chce spotřebovávat více než vyrobí. Strana nabídky může reagovat v zásadě dvěma způsoby: 

    a) firmy zvýší ceny - standardní a nejjednodušší cesta, která vede k rychlé inflaci.

    b) ekonomika zvýši produktivitu práce, uspoří své zdroje, posune hranice svým produkčních možností - produkt Y1 už nebude mimo dosažitelní hranice, ale stane se potenciálním produktem Yo. Bude nastolena nová rovnováha, která nebude tlačit na zvyšování cen a k inflačnímu znehodnocení nedojde. Tento postup je ovšem výrazně pracnější a namáhavější a vyžaduje hodně souvisejících okolností, které tuto cestu umožní. Proto je v ekonomice k vidění výrazně méně často.

 

  zpět na stránku výuky         další test