54 Test

Otázky:

  1. Nakreslete graf agregátní nabídky a agregátní poptávky a zobrazte v něm posun agregátní nabídky vlivem zvýšení cen ropy. Jak zareaguje na zvýšení cen strana agregátní poptávky:

Řešení:

  1. Vlivem růstu cen vstupů dojde k růstu konečných cen výrobců a posunu agregátní poptávky vlevo nahoru.

Strana agregátní poptávky může zareagovat tlakem na zvyšování příjmů, především mezd. Produkt díky vyšší poptávce pak sice roste, ovšem za cenu růstu cenové hladiny na úroveň P2. Růst mezd je však zároveň nákladovou položkou firem a strana nabídky opět bude zvyšovat ceny - inflační spirála se roztáčí.

 

  zpět na stránku výuky         další test