57 Test

Otázky:

  1. Jaký byl vývoj nezaměstnanosti v ČR v posledním desetiletí? Zhodnoťte.

Řešení:

  1. Řadu let dosahovala  u nás nedobrovolná nezaměstnanost čísel pohybujících se okolo 3%, což je ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi relativně nízké číslo. Na druhou stranu je třeba podotknout, že je u nás relativně nízká mobilita pracovní síly (například vzhledem k málo funkčnímu trhu s byty a teprve v posledních letech se rozbíhajícím trhu hypotečních služeb a bankovnictví). Proto vyšší čísla mohla znamenat velmi silné sociální dopady. Teprve v roce 1998 a 1999 se začíná nezaměstnanost zvyšovat (i v souvislosti s fází hospodářského cyklu), nicméně stále se ještě drží pod hranicí 10%.

 

  zpět na stránku výuky         další test