58 Test

Otázky:

Vyberte správnou odpověď:

  1. ukazatel míry nezaměstnanosti poměřuje nezaměstnané k zaměstnaným
  2. ukazatel míry nezaměstnanosti porovnává nedobrovolně nezaměstnané k zaměstnaným
  3. ukazatel míry nezaměstnanosti poměřuje dobrovolně nezaměstnané k nedobrovolně nezaměstnaným
  4. ukazatel míry nezaměstnanosti porovnává nedobrovolně nezaměstnané k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu
  5. ukazatel míry nezaměstnanosti porovnává nedobrovolně nezaměstnané k součtu zaměstnaných a nedobrovolně nezaměstnaných.

Řešení:

 Správně jsou odpovědi 4 a 5.

  zpět na stránku výuky         další test