59 Test

Otázky:

  1. Následující graf popisuje původní Phillipsovu křivku. Co znamená?

    Graf

  2. Interpretujte v následujícím grafu dlouhodobou Phillipsovu křivku.

 

Řešení:

  1. Původní Phillipsova křivka popisuje vztah míry inflace a míry nezaměstnanosti jako nepřímou úměru (při rostoucí inflaci klesá nezaměstnanost a opačně. Tím dává hospodářským politikům na vybranou - když budou snižovat nezaměstnanost, vzroste inflace. Pokud naopak bude centrální banka monetárními nástroji snižovat inflaci, poroste nezaměstnanost. Vývoj v ČR let 1998 - 2000 tuto tendenci potvrzuje.
  2. Milton Friedman původní Phillipsovu křivku doplnil o tzv. dlouhodobou křivku, kterou označil za přirozenou míru nezaměstnanosti. Tvrdí, že z dlouhodobého hlediska je míra nezaměstnanosti nezávislá na míře inflace (rovnoběžná s osou y). Ekonomika má v dlouhodobém horizontu tendenci blížit se k této přirozené míře nezaměstnanosti.

 

  zpět na stránku výuky         další test