60 Test

Otázky:

 1. Jaká je struktura nezaměstnanosti v ČR podle délky nezaměstnanosti?

Řešení:

 1. Struktura nezaměstnaných v ČR dle délky nezaměstnanosti k 31.3.2000 byla následovná

                                    nezaměstnaní celkem                 z toho s příspěvkem

  • do 3 měsíců      118 015                                      84 092
  • 3 - 6 měsíců      102 173                                      76 229
  • 6 - 9 měsíců        68 074                                      20 552
  • 9 - 12 měsíců      43 271                                        5 461
  • nad 12 měsíců   161 909                                        4 303

  Z uvedené tabulky je patrné, že máme relativně vysoký počet dlouhodobě nezaměstnaných. Pracovníci Úřadů práce hodnotí ze svých zkušeností, že tito lidé sice práci hledají, ale dlouhým čekáním na přijatelné místo si zvyknou na životní styl na úrovni životního minima a nejsou často ochotni brát jakoukoliv práci nebo se například rekvalifikovat.

 

  zpět na stránku výuky         další test