61 Test

Otázky:

  1. Bude zahrnut do statistik o míře nezaměstnanosti člověk, který dostal odstupné dle zákoníku práce ve výši tří průměrných měsíčních platů, pokud po dobu tří měsíců nepracuje?
  2. Zahrneme do statistik o míře nezaměstnanosti člověka, který nedostal odstupné, hledá si sám práci, ale nechce chodit na Úřad práce žádat o podporu?
  3. Zahrneme do statistik o nezaměstnanosti člověka, který bere podporu v nezaměstnanosti, ovšem na černo si přivydělává 3000 Kč měsíčně?

Řešení:

  1. Nebude zahrnut do statistik, protože po dobu, kdy pobírá odstupné nemůže být zařazen do evidence Úřadu práce a statistik nezaměstnaných.
  2. Nebude zahrnut do oficiálních statistik, protože nekontaktuje Úřad práce a ten o něm vlastně oficiálně neví.
  3. Bude zahrnut do statistik, protože o jeho přivýdělku, který porušuje pravidla pro poskytování podpor v nezaměstnanosti, nikdo neví. Pokud by však Úřad práce tuto skutečnost zjistil, odebere mu podporu a vyškrtne jej ze statistik nezaměstnaných.

   zpět na stránku výuky         další test