62 Test

Otázky:

  1. Zařadíte ČR mezi otevřené ekonomiky, které silně ovlivňují světové trhy, nebo spíše mezi uzavřené ekonomiky?

Řešení:

  1. ČR je malou zemí s omezenými výrobními zdroji (omezený počet pracovních sil, omezené přírodní zdroje a národní kapitál) a je pro nás životně důležité zapojit se do mezinárodních ekonomických vztahů. Po roce 1990 se ČR vydala cestou otevřené ekonomiky (poměr exportu k HDP tvořil v roce 1996 57,7 %, pro srovnání Německo mělo tento poměr v tomtéž roce 23,3%, USA 11,3%, Japonsko 9,9%), zapojení do světové dělby práce, odstraňování překážek vzájemného obchodu s ostatními světovými ekonomikami.

 

  zpět na stránku výuky         další test