63 Test

Otázky:

  1. Na jaké problémy naráží v praxi uplatňování komparativních výhod v mezinárodním obchodě?

Řešení:

Naplňování principu komparativní výhody v praxi naráží na řadu bariér, zejména:

·     protekcionistická opatření - cla, dovozní kvóty, zákazy dovozu atd.;

·     omezená meziodvětvová mobilita kapitálu a pracovní síly (navazujícím problémem je strukturální   nezaměstnanost);

·     dopravní, pojišťovací a jiné náklady, které teoretický model popsaný výše nezohledňuje;

·     výkyvy měnových kurzů;

·     vlivy stínové ekonomiky v řadě zemí (míra korupce, nelegální obchody, organizovaný zločin apod.).

  zpět na stránku výuky         další test