64 Test

Otázky:

  1. Co je to GATT?
  2. V roce 1995 začala působit mezinárodní organizace WTO s obdobným posláním jako GATT. Co o ní víte?

Řešení:

  1.  GATT – z anglického General Agreement on Tariffs and Trade, Všeobecná dohoda o clech a obchodu je mnohostranná obchodní smlouva, platná od 1.1.1948, působící s cílem liberalizace mezinárodního obchodu na principech dodržování zásad a pravidel ve vzájemných obchodních stycích, zejména zásady nejvyšších výhod a nediskriminace, snižování a odstraňování překážek obchodu. V jejím rámci byly organizovány celně tarifní konference, později zvaná kola jednání, vedoucí ke snižování cel a dalším dohodám. Prostřednictvím mnohostranné "doložky nejvyšších výhod" se všechny dohodnuté celní slevy automaticky vztahovaly na všechny smluvní strany.
  2. Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (World Trade Organization - WTO) byla sjednána a podepsána v Marrakéši 15.4.1994. V tento den podepsala dohodu i Česká republika. WTO navazuje na Všeobecnou dohodu o clech a obchodu, rozšiřuje ji a prohlubuje, ale nenahrazuje. Země, které podepsaly původní GATT (tzv. "GATT 1947") se nestaly automaticky členy WTO.

  zpět na stránku výuky         další test