68 Test

Otázky:

  1. Jak se vyvíjela obchodní bilance ČR se zahraničím v posledních letech?

Řešení:

  1. Od roku 1994 postupně narůstal schodek zahraničně obchodní bilance (převaha importu nad exportem). V letech 1997 - 1999 se toto saldo podařilo částečně zredukovat, ovšem saldo zahraničního obchodu za rok 2000, který už není v grafu zobrazen, opět dosáhlo velmi vysokých hodnot okolo 130 mld. Kč. Nerovnováhu obchodní bilance zboží v rámci platební bilance naštěstí částečně kompenzuje příliv zahraničních investic (kapitálový účet), ovšem tento příliv nemusí trvat věčně a pak může saldo zahraničního obchodu způsobovat velké problémy s dostupností deviz a kurzem naší koruny.

 

  zpět na stránku výuky         další test