Titulní strana

Hledání

Obsah

Archiv

Dotazy

e-shop

Soutěž pro školní rok 2017/2018.

Zadání soutěže:

Pro školní rok 2017/2018 vyhlašujeme novou soutěž na téma: MOJE NEJLEPŠÍ INVESTICE. Stručně na 1 stranu A4 napište, jestli jste někdy přemýšleli o nějaké investici, a jak si pojem investice definujete. Pokud ano, pak také zkuste napsat, jak rozhodnete, která vaše investice je nejlepší. Zaslané práce pečlivě vyhodnotíme a nejzajímavější oceníme knižní odměnou - odbornými novinkami českého knižního trhu.

Soutěžní práci můžete zaslat na email ceed@ceed.cz nebo poštou na adresu:

 Ing. Jena Švarcová, Ph.D.- CEED; Obeciny X/3623, 76001 Zlín.

Práce můžete zasílat hromadně za školu nebo třídu, nebo individuálně jednotlivými studenty. Vždy ale prosíme o uvedení adresy na zaslání knižní odměny, název školy a vyučujícího pedagoga, abychom mohli výsledky soutěže zaslat i jemu, protože někteří pedagogové chtějí slavnostně vyhlašovat výsledky a předávat odměny ve své škole.

Uzávěrka soutěže je 31. ledna 2018. Vyhlášení vítězů a předání odměn proběhne do konce dubna 2018.

 

Vyhodnocení soutěže vydavatelství CEED pro školní rok 2016/2017:

Téma: JAK SE MNE DOTÝKÁ ZAVEDENÍ REGISTRAČNÍCH POKLADEN.

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili letošního ročníku soutěže vyhlašované vydavatelstvím CEED, tentokráte na téma JAK SE MNE DOTÝKÁ ZAVEDENÍ REGISTRAČNÍCH POKLADEN? Znalostní soutěž měla dobrý ohlas u studentů a je vidět, že se nevyhýbají ekonomickým novinkám, jsou ochotní si o nich shánět informace z různých zdrojů a sami si vytvářet svůj názor. Nejvíce jsme ocenili ty studenty, kteří si šli zkusit EET v terénu, ať již jako zákazníci, nebo jako brigádníci. Změny všeho druhu jsou součástí naší doby, a lidé se potřebují učit na ně reagovat. Odborná komise hodnotila především myšlenkové úvahy studentů, které je vedou konkrétními a racionálními kroky k vytvoření osobního názoru, který není závislý na mediálním balastu. Téma bylo hodně zpolitizované a některá média a politici jej silně zamlžili (včetně zcela zkreslených informací), proto bylo pro studenty náročné zaujmout osobní racionální stanovisko. Pro komisi bylo naopak těžké vybírat vítěze soutěže, protože všichni zúčastnění se snažili. Věříme, že jsme vybrali k ocenění zajímavé práce, fakticky ale vyhráli všichni, kdo se zamysleli nad aktuálními ekonomickými změnami a jejich reálnými dopady na jejich osobní život. Věcné ceny (odborné knihy pro osobní růst) letos získávají:

Miloš Kořínek - Gymnázium a OA Mariánské lázně

Josef Chrastil - Gymnázium a OA Mariánské lázně

Barbora Balounová – Střední odborná škola Morava, o.p.s. Brno

Kateřina Kalábová – Střední odborná škola Morava, o.p.s. Brno

Markéta Kolářová – Střední odborná škola Morava, o.p.s. Brno

Michaela Vilášková – MSŠZe a VOŠ Opava

Gabriela Čigášová - SZŠ a VOŠZ Ostrava

V. Teličková - SZŠ a VOŠZ Ostrava

Terezie Kupková - SOŠOUD Plzeň

Viktorie Hrbáčková  - SOŠOUD Plzeň

sl. Daduláková  - SOŠOUD Plzeň

Marie Lukešová  - SOŠOUD Plzeň

Simona Krejčová – Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč

Natálie Chromková - Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč

Ladislav Dokoupil - Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč

Jakub Petřík – Gymnázium a JŠ TGM Zlín

Bára Válková - Gymnázium a JŠ TGM Zlín

Zdeňka Dlabajová - Gymnázium a JŠ TGM Zlín

Jana Kupcová - Gymnázium a JŠ TGM Zlín

sl. Mládková - Gymnázium a JŠ TGM Zlín O7.A

 

Můžete si přečíst zadání a vyhodnocení minulých soutěží.


Kontakt:   e-mail  ceed@ceed.cz,   tel. 577 435 131, 603 444 786, fax 577 019 724
Copyright   © 2017  CEED  doc.I ng. Jena Švarcová, Ph.D.