Titulní strana

Hledání

Obsah

Archiv

Dotazy

e-shop

 Minulé soutěže

►Akce školní rok 2016/2017

Zadání soutěže:

Pro školní rok 2016/2017 vyhlašujeme novou soutěž na téma: JAK SE MNE DOTÝKÁ ZAVEDENÍ REGISTRAČNÍCH POKLADEN. Stručně na 1 stranu A4 napište, jestli jste si všimli nově zavedených registračních pokladen ve vašich oblíbených místech nákupu a jestli se vás nová povinnost nějak dotkla (pozitivně nebo negativně) například na brigádě apod. Zaslané práce pečlivě vyhodnotíme a nejzajímavější oceníme knižní odměnou - odbornými novinkami českého knižního trhu. Přejeme Vám hodně úspěchů, dobrou volbu a silnou motivaci.

Uzávěrka soutěže je 31. ledna 2017. Vyhlášení vítězů a předání odměn proběhne do konce dubna 2017.

Vyhodnocení soutěže vydavatelství CEED pro školní rok 2016/2017:

Téma: JAK SE MNE DOTÝKÁ ZAVEDENÍ REGISTRAČNÍCH POKLADEN.

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili letošního ročníku soutěže vyhlašované vydavatelstvím CEED, tentokráte na téma JAK SE MNE DOTÝKÁ ZAVEDENÍ REGISTRAČNÍCH POKLADEN? Znalostní soutěž měla dobrý ohlas u studentů a je vidět, že se nevyhýbají ekonomickým novinkám, jsou ochotní si o nich shánět informace z různých zdrojů a sami si vytvářet svůj názor. Nejvíce jsme ocenili ty studenty, kteří si šli zkusit EET v terénu, ať již jako zákazníci, nebo jako brigádníci. Změny všeho druhu jsou součástí naší doby, a lidé se potřebují učit na ně reagovat. Odborná komise hodnotila především myšlenkové úvahy studentů, které je vedou konkrétními a racionálními kroky k vytvoření osobního názoru, který není závislý na mediálním balastu. Téma bylo hodně zpolitizované a některá média a politici jej silně zamlžili (včetně zcela zkreslených informací), proto bylo pro studenty náročné zaujmout osobní racionální stanovisko. Pro komisi bylo naopak těžké vybírat vítěze soutěže, protože všichni zúčastnění se snažili. Věříme, že jsme vybrali k ocenění zajímavé práce, fakticky ale vyhráli všichni, kdo se zamysleli nad aktuálními ekonomickými změnami a jejich reálnými dopady na jejich osobní život. Věcné ceny (odborné knihy pro osobní růst) letos získávají:

Miloš Kořínek - Gymnázium a OA Mariánské lázně

Josef Chrastil - Gymnázium a OA Mariánské lázně

Michaela Vilášková – MSŠZe a VOŠ Opava

Gabriela Čigášová - SZŠ a VOŠZ Ostrava

V. Teličková - SZŠ a VOŠZ Ostrava

Terezie Kupková - SOŠOUD Plzeň

Viktorie Hrbáčková  - SOŠOUD Plzeň

sl. Daduláková  - SOŠOUD Plzeň

Marie Lukešová  - SOŠOUD Plzeň

Jakub Petřík – Gymnázium a JŠ TGM Zlín

Bára Válková - Gymnázium a JŠ TGM Zlín

Zdeňka Dlabajová - Gymnázium a JŠ TGM Zlín

Jana Kupcová - Gymnázium a JŠ TGM Zlín

sl. Mládková - Gymnázium a JŠ TGM Zlín O7.A

 

►Akce školní rok 2015/2016

Zadání soutěže:

Pro školní rok 2015/2016 vyhlašujeme novou soutěž na téma: BAVÍ MNE VÍCE PRÁCE S LIDMI, NEBO RADĚJI NĚCO VYTVÁŘÍM, VYRÁBÍM A VYMÝŠLÍM? Stručně na 1 stranu A4 napište, jestli se vám podařilo už něco vyrobit vlastníma rukama a hlavou (a kde jste brali inspiraci), nebo preferujete, když vám někdo zkušený ukáže a doporučí postup a vy ho pak důsledně používáte. Pokud raději pracujete s lidmi, napište, zda jste si vyzkoušeli někoho něco učit, dělat poradce, vést skupinku lidí, někoho ošetřovat, někomu něco prodávat apod. Zaslané práce pečlivě vyhodnotíme a nejzajímavější oceníme knižní odměnou - odbornými novinkami českého knižního trhu. Přejeme Vám hodně úspěchů, dobrou volbu a silnou motivaci.

Vyhodnocení soutěže vydavatelství CEED pro školní rok 2015/2016:

Téma: BAVÍ MNE VÍCE PRÁCE S LIDMI, NEBO RADĚJI NĚCO VYTVÁŘÍM, VYRÁBÍM A VYMÝŠLÍM?

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili letošního ročníku soutěže vyhlašované vydavatelstvím CEED, tentokráte na téma: BAVÍ MNE VÍCE PRÁCE S LIDMI, NEBO RADĚJI NĚCO VYTVÁŘÍM, VYRÁBÍM A VYMÝŠLÍM? Znalostní soutěž měla dobrý ohlas u studentů – někteří psali více o svých zkušenostech ze školy, kroužků nebo domácích prací, ale někteří středoškoláci už popisovali svoje zkušenosti z brigád a pracovních týmů, nebo dobrovolnické práce. Jen menší část studentů je vyhraněných pouze na práci s lidmi nebo naopak na samostatnou práci, kterou něco vytvářejí či vyrábí.  Taková strategie vede k vyšší vyhraněnosti a obvykle i k vyšší odbornosti. Většina studentů ale dovede kombinovat oba typy práce, a to je užitečné a zvyšuje to jejich adaptabilitu na různé pracovní procesy a druhy práce. Bylo těžké vybírat vítěze soutěže. Věříme, že jsme vybrali k ocenění zajímavé práce, fakticky ale vyhráli všichni, kdo se zamysleli nad svou budoucností a hledali pro sebe zajímavá řešení a cesty. Věcné ceny (odborné knihy pro osobní růst) letos získávají:

Jan Beran – SPŠCH Brno

Radek Chmelař – SPŠCH Brno

Jana Pleskačová – VOŠ, OA a SOUT Chotěboř

Petra Novotná - VOŠ, OA a SOUT Chotěboř

Libuše Zborníková - VOŠ, OA a SOUT Chotěboř

Sandra Miková  - Gymnázium a OA Mariánské lázně

Nikola Nguyenová - Gymnázium a OA Mariánské lázně

Kateřina Poršová – ISŠ Mladá Boleslav

Adéla Topolová – ISŠ Mladá Boleslav

Kateřina Schebestíková  – MSŠZe a VOŠ Opava

Robin Blahut - SZŠ a VOŠZ Ostrava

Adéla Hrubá - SZŠ a VOŠZ Ostrava

Eva Ryboňová - SZŠ a VOŠZ Ostrava

Magdaléna Řeháčková - SZŠ a VOŠZ Ostrava

Barbora Štůsková - SZŠ a VOŠZ Ostrava

Barbora Kolenová - SOŠOUD Plzeň

Natálie Stušová  - SOŠOUD Plzeň

Tomáš Mokroluský – SPSST Praha

Kristýna Nedělová - ISŠTE Sokolov

Zuzana Bednářová – Gymnázium Zlín

 

Akce školní rok 2014/2015

Zadání soutěže:

Pro školní rok 2014/2015 vyhlašujeme novou soutěž na téma: CHCI POKRAČOVAT VE STEJNÉ PRÁCI JAKO MÍ RODIČE? Stručně na 1 stranu A4 napište, jestli se zajímáte o práci svých rodičů, a zda by se vám líbilo či nelíbilo v podobné práci v budoucnu pokračovat.  Pokud rodiče podnikají, můžete zvolit téma eseje, zda by se Vám líbilo převzít rodinnou firmu (pokud rodiče nepodnikají, tak můžete fiktivně zapřemýšlet, jaké výhody a nevýhody má předávání firmy do rukou potomků). Zaslané práce pečlivě vyhodnotíme a nejzajímavější oceníme knižní odměnou - odbornými novinkami českého knižního trhu. Přejeme Vám hodně úspěchů, dobrou volbu a silnou motivaci.

Vyhodnocení soutěže vydavatelství CEED pro školní rok 2014/2015:

Téma: CHCI POKRAČOVAT VE STEJNÉ PRÁCI JAKO MÍ RODIČE?

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili letošního ročníku soutěže vyhlašované vydavatelstvím CEED, tentokráte na téma CHCI POKRAČOVAT VE STEJNÉ PRÁCI JAKO MÍ RODIČE? Znalostní soutěž měla velký ohlas u studentů a je vidět, že toto téma studenty zajímá. Jen menšina studentů chce pokračovat v práci jako jejich rodiče - naprostá většina studentů preferuje vlastní cestu a píše, že práce je musí především bavit. Často jsou to sny, které málo zohledňují tržní situaci (hodně studentů by chtělo pracovat v kreativních profesích, šoubyznysu nebo vrcholovém sportu – takto se opravdu uživí jen málo absolventů). Odborná komise hodnotila především myšlenkové úvahy studentů, které je vedou konkrétními a racionálními kroky od snů k realizaci. Bylo těžké vybírat vítěze soutěže. Věříme, že jsme vybrali k ocenění zajímavé práce, fakticky ale vyhráli všichni, kdo se zamysleli nad svou budoucností a hledali pro sebe zajímavá řešení a cesty. Věcné ceny (odborné knihy pro osobní růst) letos získávají:

Kateřina Zaoralová – SPŠCH Brno

Irena Felkelová – SPŠCH Brno

Ludmila Keprová – VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice

Simona Křišťanová – VOŠ, OA a SOUT Chotěboř

Kateřina Veselá - VOŠ, OA a SOUT Chotěboř

Martin Vildt - Gymnázium a OA Mariánské lázně

Kateřina Gothová - Gymnázium a OA Mariánské lázně

Jitka Dvořáková – MSŠZe a VOŠ Opava

Kateřina Vítková - SZŠ a VOŠZ Ostrava

Kristýna Tomčíková - SZŠ a VOŠZ Ostrava

Miroslav Podhorský - SOŠOUD Plzeň

Adéla Vojáčková  - SOŠOUD Plzeň

Adéla Morová  - SOŠOUD Plzeň

Jaroslava Říhová - SŠ informatiky a finančních služeb Plzeň

Eva Březinová - SŠ informatiky a finančních služeb Plzeň

Kristýna Jandová - ISŠTE Sokolov

Adéla Ujčíková - OA a HŠ Třebíč

Luboš PodolskýOA a HŠ Třebíč

Přivřelová – Gymnázium Uničov

Michaela Kocourková – G a SOŠZE Vyškov

David Březovský – Gymnázium a JŠ TGM Zlín

Kristýna Škamralová - Gymnázium a JŠ TGM Zlín

Diana Kotková - Gymnázium a JŠ TGM Zlín

 

Akce školní rok 2013/2014

Zadání soutěže:

Pro školní rok 2013/2014 vyhlašujeme novou soutěž na téma: JAK SI PLÁNUJI SVOU BUDOUCNOST. Stručně na 1 stranu A4 napište, na jak dlouhý časový horizont aktuálně plánujete (den, týden, měsíc, rok), a to v rozčlenění na akce pro zábavu a volný čas (například každý rok v srpnu jezdím na festival), a na akce, které byste již byli schopni napsat do svého profesního životopisu pro vaši budoucí kariéru (nepravidelně pomáhám v nějaké firmě; pravidelně pomáhám s organizací nějaké akce, apod.). Napište nám, které plány vám vymysleli rodiče a které si připravujete sami nebo ve spolupráci s kamarády a známými.

Vyhodnocení soutěže vydavatelství CEED pro školní rok 2013/2014:

Téma: Jak si plánuji svou budoucnost

Letošní soutěže se opět zúčastnila řada studentů z celé České republiky – všem zúčastněným děkujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu i reálném životě, na který se připravují. Věříme, že jejich účast v této soutěži jim pomohla utřídit myšlenky na jejich cestě ekonomickým životem, ke kterému plánování budoucích cílů a cest k jejich dosažení bezesporu patří.

Letošní téma nebylo těžké jenom zdánlivě – řada dnešních studentů nerado plánuje, respektive něco možná naplánují, ale v rámci prokrastinačních (odkládacích) pochodů se jim jejich budoucí cíle (obvykle domek se zahradou, bazénem a hodně cestovat) nepřibližují. O to zajímavější bylo při vyhodnocování sledovat, jak studenti v různých ročnících přistupují k problematice plánování volného času, nebo k otázce co po střední škole. Velká část studentů dnes odpovídá, že určitě půjdou na vysokou školu, ale mnohem méně z nich už ví na jakou (ani obor studia jim není příliš zřetelný), takže to vypadá tak, že je to skoro jedno, V zásadě se studenti, kteří se soutěže aktivně zúčastnili a zaslali soutěžní práci, rozdělili do dvou skupin – jedna (menší) skupina už psala o svých osobních zkušenostech s brigádami, a druhá (větší) skupina zatím popisovala teorii, jak se asi práce dá sehnat. Obecně se tým redakce shodl na tom, že velká část studentů středních škol dnes má představu, že půjde po maturitě ještě dále studovat, a proto mají pocit, že studium bude trvat ještě hodně roků a prací není třeba se na stření škole moc zaobírat. V zásadě ale zkušenosti trhu práce v ČR ukazují, že mnoho studentů, kteří i nastoupí na vysokou školu, studia nedokončí a jejich nástup do práce bývá rychlejší, než si původně představovali. Není to žádná tragédie, naši studenti středních škol ledacos umí, ale obvykle mívají právě problémy s chybějící praxí, kterou si ovšem mohli postupně systematicky řešit již souběžně se školou. Takové aktivní studenty, kteří již mají své zkušenosti se získáváním práce a zařadili budování své kariéry do plánů své budoucnosti, jsme při našem výběru preferovali a nejlepší eseje jsme ocenili.

Všem vítězům blahopřejeme a posíláme užitečné knihy:

Vysloužilová Helena – SPŠ chemická Brno

Deisová Tereza – SPŠ chemická Brno

Blažková Kateřina – SPŠ chemická Brno

Macek Dominik – gymnázium; bydliště Horní Suchá

Výborná Petra – gymnázium a OA Mariánské Lázně

Jelínková Dagmar - gymnázium a OA Mariánské Lázně

Grulichová Nikola – MSŠZe a VOŠ, Opava

Odstrčilíková Petra –  ISŠTE Sokolov

Kovář Tomáš – SSOŠŽ Brno

Balcárek Tomáš – SSOŠŽ Brno

Šimonová Denisa – SOŠ OUUD Plzeň

Perutka Zdeněk – SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

Lakatoš Kristián – SŠ informatiky a finančních služeb Plzeň

Davídková Veronika - SŠ informatiky a finančních služeb Plzeň

Brašnová Olga - SŠ informatiky a finančních služeb Plzeň

Akce školní rok 2012/2013

Zadání soutěže:

 Pro školní rok 2012/2013 vyhlašujeme novou soutěž na téma: NEJLEPŠÍ ZDROJE INFORMACÍ O PRÁCI. Stručně na 1 stranu A4 napište, které informační zdroje o práci pro vás se vám nejvíce osvědčily (rodiče, známí, starší kamarádi, internetové zdroje, škola), co vám na těchto zdrojích vyhovuje a nevyhovuje, a odlište, jestli hledáte zatím jenom brigády, nebo už hledáte práci, kterou si můžete napsat do svého profesního životopisu.

Vyhodnocení soutěže vydavatelství CEED pro školní rok 2012/2013:

Téma: Nejlepší zdroje informací o práci.

Letošní soutěže se opět zúčastnila řada studentů z celé České republiky – všem zúčastněným děkujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu i reálném životě, na který se připravují. Věříme, že jejich účast v této soutěži jim pomohla utřídit myšlenky na jejich cestě ekonomickým životem, ke kterému získání dobré práce bezesporu patří.

Letošní téma nebylo těžké. O to zajímavější bylo při vyhodnocování sledovat, jak studenti v různých ročnících přistupují k problematice hledání brigád a práce. V zásadě se studenti, kteří se soutěže aktivně zúčastnili a zaslali soutěžní práci, rozdělili do dvou skupin – jedna (menší) skupina už psala o svých osobních zkušenostech s brigádami, a druhá (větší) skupina zatím popisovala teorii, jak se asi práce dá sehnat. Obecně se tým redakce shodl na tom, že velká část studentů středních škol dnes má představu, že půjde po maturitě ještě dále studovat, a proto mají pocit, že studium bude trvat ještě hodně roků a prací není třeba se na stření škole moc zaobírat. V zásadě ale zkušenosti trhu práce v ČR ukazují, že mnoho studentů, kteří i nastoupí na vysokou školu, studia nedokončí a jejich nástup do práce bývá rychlejší, než si původně představovali. Není to žádná tragédie, naši studenti středních škol ledacos umí, ale obvykle mívají právě problémy s chybějící praxí, kterou si ovšem mohli postupně systematicky řešit již souběžně se školou. Takové aktivní studenty, kteří již prezentovali své zkušenosti se získáváním práce, jsme při našem výběru preferovali a nejlepší eseje jsme ocenili.

Všem vítězům blahopřejeme a posíláme užitečné knihy:

Matěj Ulč – SŠ informatiky a finančních služeb Plzeň

Zdeňka Skálová – SŠ informatiky a finančních služeb Plzeň

Jaroslava Říhová – SŠ informatiky a finančních služeb Plzeň

Lukáš Maruš – SŠ informatiky a finančních služeb Plzeň

Daniel Havlíček – SŠ informatiky a finančních služeb Plzeň

Simona Krejčová – Hotelová škola Třebíč

Lucie Krobová – Hotelová škola Třebíč

Karolína Křenková – Hotelová škola Třebíč

David Barthell – Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

Kristýna Špačková – Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

Markéta Hanáková – Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

Veronika Borsiková – Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

Pavel Sztefek – Střední odborná škola Třineckých železáren

Ondřej Žůrek – Gymnázium Brno

Adéla Poková – SOŠ OUUD Plzeň

Jiří Hucl – SOŠ OUUD Plzeň

Radka Šindelková - SOŠ OUUD Plzeň

Tereza Šišková – SOŠ OUUD Plzeň

Tomáš Tůma – Hotelová škola Plzeň

Markéta Braumová – Hotelová škola Plzeň

p. Bernard – SŠ knih Brno

p. Kvardová – SŠ knih Brno

Petr Bezdíček – SPŠel.it Dobruška

Akce školní rok 2011/2012

Zadání soutěže:

V roce 2011/2012 jsme připravili pro aktivní studenty novou znalostní soutěž – na jednu stranu A4 napište, co pro vás znamená „být ekonomicky nezávislý“, jak a kdy toho chcete dosáhnout. Znalostní soutěž se jmenuje EKONOMICKÁ NEZÁVISLOST; spolu se svým jménem, školou a adresou pro zaslání případné výhry zašlete svou práci v rozsahu A4 na e-mail:  ceed@ceed.cz do konce ledna 2012.  Nejlepší práce budou vybrány do konce dubna 2012 a oceněny.

Vyhodnocení soutěže vydavatelství CEED pro školní rok 2011/2012:

Téma: Co pro vás znamená „být ekonomicky nezávislý“, jak a kdy toho chcete dosáhnout.

Letošní soutěže se zúčastnilo více než sto studentů z celé České republiky – všem zúčastněným děkujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu i reálném životě, na který se připravují. Věříme, že jejich účast v této soutěži jim pomohla utřídit myšlenky na jejich cestě k ekonomické nezávislosti. Pro možnost srovnání s ostatními studenty ČR jsme zřídili samostatný internetový informační server na www.ceed.cz pod odkazem MOJE KARIERA, kde studenti mohou nahlédnout na statistiky o zájmu svých vrstevníků o jednotlivé profese, mohou srovnávat své představy o době, kdy chtějí být jejich vrstevníci ekonomicky samostatní apod.

Pod pojmem Ekonomická nezávislost si studenti představují mnoho věcí – od cest relativně snadných, ale nepravděpodobných (výhry v loterii či v kartách – tady určitě hodně velkou popularitu zajistil rozmach internetového pokeru a reklamy na ně; dědictví, …), přes nahodilé „kšefty“, až po soustavnou a cílevědomou práci. Právě cestu k dobré práci většina studentů racionálně vyhodnotila jako to, co bude na jejich přechodu k ekonomické nezávislosti nejdůležitější. Velmi nás potěšilo, že řada studentských esejí pod pojem Ekonomické nezávislosti zahrnula nejen dostatek peněz „pro sebe“, ale myslela i na své blízké a potřebné, kteří si již sami svou ekonomickou nezávislost nejsou schopni budovat. Pasivní spoléhání na státní sociální systémy je teď, kdy státní kasa vysychá, velmi diskutovaným tématem a studenti to vnímají. Řada studentů řešila rozhodování „utratím ihned nebo část uspořím na horší časy“. Hodně diskutovaný byl také vztah peněz a štěstí. Většina studentů také vnímala, že cesta k ekonomické nezávislosti je dlouhodobý proces a je potřeba po krůčcích postupovat přes částečnou ekonomickou nezávislost (brigády apod.).

Odborný tým vydavatelství pečlivě vyhodnotil všechny došlé eseje a vybral ty, které se zamýšlely nad ekonomickou nezávislostí komplexněji, udržitelněji a vnímaly ekonomickou rovinu našeho bytí v širším kontextu. Všem vítězům blahopřejeme a posíláme užitečné knihy:

Veronika Burešová – ISŠTE Sokolov

Lukáš Bartůněk – ISŠTE Sokolov

Jan Belza – SPŠ chemická Brno

Jiří Sýkora – SPŠ chemická Brno

Michael Hanuš – SŠTE – veřejnosprávní činnost; Chodov

Ondřej Domes SPŠ stavební Lipník nad Bečvou

Adéla Bartheldyová – Hotelová škola Třebíč

Lucie Jílková – SOŠ OUUD Plzeň

Lucie Krbcová – SOŠ OUUD Plzeň

Olga Brašnová – SŠ informatiky a finančních služeb Plzeň

Všem vítězům blahopřejeme a posíláme užitečné knihy.

 

Akce školní rok 2010/2011

Zadání soutěže:

V roce 2010/2011 jsme připravili pro aktivní studenty novou znalostní soutěž – na jednu stranu A4 napište, co pro Vás osobně je rozhodující při výběru Vašeho povolání: jsou to  zkušenosti od rodičů, očekávané příjmy v dané profesi, zájmy a koníčky, dostupnost profese v regionu (nechcete se stěhovat), náročnost studia a zkoušek při přípravě na profesi, nebo se jen snažíte jít cestou nejmenšího odporu (je mi jedno, čím budu, hlavně ať nemusím moc pracovat a mám dost peněz). Znalostní soutěž se jmenuje VOLBA POVOLÁNÍ; spolu se svým jménem a adresou pro zaslání případné výhry zašlete svou práci v rozsahu A4 na e-mail:  ceed@ceed.cz do konce ledna 2011.  Nejlepší práce budou vybrány do konce dubna 2011 a oceněny.

Vyhodnocení soutěže CEED 2010/2011: 

Vydavatelství CEED vyhlásilo pro školní rok 2010/2011 znalostní soutěž VOLBA POVOLÁNÍ. Do soutěže se přihlásilo velmi mnoho středních škol a studentů, kteří nám zaslali celou škálu pohledů na volbu povolání. Je vidět, že řada studentů se myšlenkami na své budoucí povolání nezabývá pouze týden před podáním přihlášky na střední nebo vysokou školu (byť i takoví se samozřejmě najdou). Studenti prezentovali celou řadu profesí, o kterých uvažují a které by se jim líbily. V kontextu s internetovým průzkumem mezi středoškoláky, který naše vydavatelství CEED provádělo na přelomu roku 2010/2011, je vidět, že studenti jsou velmi široce rozkročeni a řada z nich uvažuje i o profesích, které nesouvisí s jejich aktuálně studovaným oborem. Profesní nevyhraněnost je zřetelná jak z tohoto průzkumu, tak z prací, které nám studenti zasílali do této soutěže. Tato nevyhraněnost vysoce souvisí s tím, že studenti mají často minimální praktické zkušenosti s profesemi, které by potenciálně chtěli dělat, což je škoda, protože pak se jedná více o sny, než o reálné plány. My jsme pečlivě vyhodnotili zajímavé, nápadité a samozřejmě také realizovatelné návrhy studentů a vyhlašujeme vítěze letošní soutěže: 

1. Burešová Veronika              ISŠTE Sokolov

2. Hart Patrik                          ISŠTE Sokolov

3. Benediktová Aneta              SOŠ OUUD Plzeň

4. Ledvinová Michaela             SOŠ OUUD Plzeň

5. Melková Iveta                     SOŠ OUUD Plzeň

6. Czech Dominik                    Soukromá SŠ Třineckých železáren

7. Marszalek Miroslav             Soukromá SŠ Třineckých železáren

8. Homolová Jitka                   SSOŠ a SOU s.r.o. Třebíč

9. Dobešová Hana                   SSOŠ a SOU s.r.o. Třebíč

10. Ramsová Monika               Hotelová škola Třebíč

11. Pavlík Lukáš                      Hotelová škola Třebíč

12. Fleisigová Adéla                GAOML Mariánské Lázně

13. Zdrhová Lucie                   GOAML Mariánské Lázně

14. Fričová Petra                     GOAML Mariánské Lázně

15. Vejvodová Simona            OA Svatoslavova, Praha

16. Potočiar Petr                     GFP Neratovice                     

17. Vlková Barbora                 Gymnázium Uničov

18. Janálová Kateřina              SOŠ Holešov

19. Losová Petra                     SOŠ Holešov 

 

Akce školní rok 2009/2010

Zadání soutěže:

V roce 2009/2010 připravujeme pro aktivní studenty novou znalostní soutěž – na jednu stranu A4 napište výhody a nevýhody zaměstnání a podnikání, a co z toho pro sebe preferujete. Znalostní soutěž se jmenuje ZAMĚSTNANEC NEBO PODNIKATEL; spolu se svým jménem a adresou pro zaslání případné výhry zašlete svou práci v rozsahu A4 na e-mail:  ceed@ceed.cz do konce ledna 2010.  Nejlepší práce budou vybrány do konce dubna 2010 a oceněny.

Vyhodnocení soutěže:

Vážení pedagogové, milí studenti,

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili letošního ročníku soutěže vyhlašované vydavatelstvím CEED, tentokráte na téma výhody a nevýhody zaměstnání a podnikání, a co z toho pro sebe preferujete. Znalostní soutěž s názvem ZAMĚSTNANEC NEBO PODNIKATEL měla velký ohlas u studentů a je vidět, že toto téma studenty zajímá. Odborná komise hodnotila především myšlenkové úvahy studentů, které je vedou k preferenci jedné nebo druhé varianty. Bylo těžké vybírat vítěze soutěže. Věříme, že jsme vybrali k ocenění zajímavé práce, fakticky ale vyhráli všichni, kdo se zamysleli nad svou budoucností a hledali pro sebe zajímavá řešení a cesty. Věcné ceny (odborné knihy pro osobní růst) letos získávají:

Lucie Kutilová – SOŠOUD Plzeň

Blanka Štiková – SOŠOUD Plzeň

Nikola Muknšnáblová – SOŠOUD Plzeň

Veronika Hložková – Hotelová škola Plzeň

Filip Rozum – Trutnov

Lenka Drgová – SPŠ Zlín

Lucie Baloghová – Gymnázium a OA Mariánské lázně

Nicole Jandalová – SOŠ PaeDr. Stratil Holešov

Petr Potočiar – Tuhaň

Michaela Vukliševičová  - Karlovy Vary

Markéta Kupčíková – ISŠ Sokolov

Nikola Štefková – SSOŠ Hranice

Petr Bobek – SSŠ Třinec

Jiří Brabec – SSOŠ a SOU Třebíč

 

Akce školní rok 2008/2009

Zadání soutěže:

V roce 2008/2009 připravujeme pro aktivní studenty novou znalostní soutěž – na jednu stranu A4 napište, jak si představujete spolupráci středoškoláka s budoucí univerzitou, kterou si chce vybrat ke studiu (chtěli byste absolvovat volitelnou přednášku ve zvoleném oboru? jak se vám líbil či nelíbil den otevřených dveří? chcete více informací na internetu, jakých? apod.). Znalostní soutěž se jmenuje MARKETING VYSOKÉ ŠKOLY; spolu se svým jménem a adresou pro zaslání případné výhry zašlete svou práci v rozsahu A4 na e-mail:  ceed@ceed.cz do konce ledna 2009.  Nejlepší práce budou vybrány do konce dubna 2009 a oceněny věcnými cenami.

Vyhodnocení soutěže:

Vydavatelství CEED vyhlásilo pro školní rok 2008/2009 znalostní soutěž, jak si představujete spolupráci středoškoláka s budoucí univerzitou, kterou si chcete vybrat ke studiu s názvem MARKETING VYSOKÉ ŠKOLY. Do soutěže jste nám zaslali řadu zajímavých prací. Je zřetelný posun v myšlení studentů, kdy řada z vás si již aktivně umí vyhledávat informace o vysokých školách a srovnávat je se svými představami a plány o vlastní budoucnosti, kariéře. Samozřejmě přišly i práce studentů, kteří by nejraději seděli doma za pecí a čekali, až jim někdo vše naservíruje až pod nosík – je věcí každého jednotlivce, jak uchopí svou budoucnost. My jsme pečlivě vyhodnotili zajímavé, nápadité a samozřejmě také realizovatelní návrhy studentů a vyhlašujeme vítěze letošní soutěže: 

1. Bláhová Jitka                       Karlovy Vary

2. Zuzana Lášková                  Karlovy Vary

3. Lenka Fialová                      Skalice nad Svitavou

4. Ivan Číhal                            Holešov

5. Martina Ševčíková               Holešov

6. Marcela Zemanová              Holešov

7. Michaela Lehkoživová         Holešov

8. Čermák Tomáš                    Holešov

9. Alena Pixová                       Blatná

10. Pivec Jakub                       Mariánské Lázně

11. Marek Adamec                 Mariánské Lázně

12. Zuzana Černá                    Hranice v Čechách

13. Jan Čermák                       Mariánské Lázně

14. Kateřina Gašpaříková        Mariánské Lázně

15. Františka Štěpánková        Mariánské Lázně

16. Petra Barteková                Sokolov 

Všem vítězům blahopřejeme a posíláme ceny v podobě zajímavých odborných knih, které jim pomohou v jejich další kariéře.

 

Akce školní rok 2007/2008

Zadání soutěže:

Ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultou managementu a ekonomiky jsme pro vás pro školní rok 2007/2008 připravili výjimečnou akci SNÍTE O SKVĚLÉ KARIÉŘE? Napište na e-mailovou adresu ceed@ceed.cz přihlášku studentů s uvedením jména a příjmení, věku, adresy bydliště a e-mail, a my každému jednotlivci pošleme přístupový kód pro přístup do internetových univerzitních kurzů pro přípravu úspěšných zaměstnanců, připravených ve spolupráci s předními firmami ČR. Internetové kurzy jsou součástí dalšího (neakreditovaného) vzdělávání a jsou určené zájemcům od 16 let, horní hranice není omezena. Kurzy jsou do konce února 2008 zdarma. Každý jednotlivec obdrží pokyny a vlastní kód. Pokud jednotlivec absolvuje přes internet vybraný kurz (případně více kurzů z nabídky) a zašle na adresu svarcova@fame.utb.cz zadanou písemnou práci (cca5 stran A4), při splnění podmínek získá certifikát univerzity, který mu bude slavnostně předán v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Součástí bude i prohlídka prostor univerzity. Uzávěrka  přihlášek je  31.října 2007. Ukončení studia prostřednictvím internetu je 28. února 2008 - tímto dnem končí platnost kódu. Pokud kurzy student nedokončí, nic neztrácí. Úspěšní studenti, kteří splní podmínky a získají certifikát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Fakulty managementu a ekonomiky, budou zveřejněni i na stránkách vydavatelství CEED do konce dubna 2008.

Vyhodnocení soutěže:

Přehled udělených certifikátů.

 

Akce školní rok 2006/2007

Zadání soutěže:

Stručně na 1 stranu A4 napište chytrou praktiku (postup, používání nějaké pomůcky), které vám usnadňují vaši práci ve škole, doma, na brigádě v některé firmě. Důležité je, abyste stručně popsali problém, který jste viděli a chcete řešit, jak jste ho chytře vyřešili, co vás nové řešení stálo a co vám přineslo.  Práce může být i kolektivní a nebráníme se ani, pokud ji zpracujete v některé firmě ( u rodičů, známých, na brigádě). Ale pozor – ve firmě se musíte zeptat, jestli můžete jejich chytrou praktiku zveřejnit, abyste neporušili jejich obchodní tajemství. Zaslané práce pečlivě vyhodnotíme a nejlépe zpracované Chytré praktiky  oceníme knižní odměnou - odbornými novinkami českého knižního trhu. Přejeme Vám hodně úspěchů, dobrou volbu a silnou motivaci.

Vyhodnocení soutěže:

Na začátku školního roku 2006/2007 vyhlásilo vydavatelství CEED již osmý ročník znalostní soutěže pro studenty středních a vyšších odborných škol, tentokráte s názvem Pracujeme chytřeji. Překvapilo nás, že ve srovnání s předchozími ročníky naší soutěže přišlo historicky nejméně prací. Dnešní studenti mají možná relativně nízkou motivaci aktivně hledat „chytřejší řešení“, spíše pasivně přijímají úkoly a „nějak je splní“. Mezi zaslanými pracemi bylo ovšem velmi mnoho pěkných nápadů, které studentům a jejich rodinám pomáhají řešit každodenní problémy a my rádi odměníme ty, kteří si své dovednosti nenechávají jen pro sebe a podělí se s ostatními. Jim patří čest a sláva.

Zde tedy jsou ti, které jsme ocenili knihami z produkce českého knižního trhu: 

Vojtěch Fojtík                        SOŠ Holešov,

Michaela Andrášková             ISŠ Sokolov,

Veronika Kůsková                  ISŠ Sokolov,

Eliška Kalkusová                   OA, Mariánské Lázně,

Eva Michalcová                      OA, Mariánské Lázně,

Eliška Ďásková                      OA, Mariánské Lázně,

Karolina Rajchlová                  OA, Mariánské Lázně,

Libuše Lišková                       OA, Mariánské Lázně,

Kateřina Třešňáková               SOŠ PaeDr. Stratil, s.r.o., Holešov 

 

Akce školní rok 2005/2006

 

Zadání soutěže:

Pro školní rok 2005/2006 vyhlásila CEED soutěž na téma ZNALOSTNÍ EKONOMIKA. Napište, své sebehodnocení - které znalosti a dovednosti si myslíte, že od vás žádá budoucí zaměstnavatel (český i zahraniční), které z nich už máte a které ještě musíte získat. Práce může být i kolektivní a nebráníme se ani, pokud ji zpracujete jako průzkum v některé firmě.

 

Vyhodnocení soutěže:

Na začátku školního roku 2005/2006 vyhlásilo vydavatelství CEED již sedmý ročník znalostní soutěže pro studenty středních a vyšších odborných škol, tentokráte s názvem Znalostní ekonomika. Ze zaslaných prací bylo zřetelné, že vás problematika vašeho budoucího uplatnění v ekonomice zajímá a přemýšlíte o ní. Někteří tuto soutěž využili k pěknému průzkumu trhu a získali zcela konkrétní informace o svých budoucích pracovních vyhlídkách. Děkujeme za váš velký zájem – nové informace pro vaši kariéru určitě budou odměnou pro vás všechny soutěžící, ale přeci jen je to soutěž a porota našeho nakladatelství měla nelehký úkol, vybrat z té záplavy dobrých nápadů vítěze. Přečtěte si podrobnosti.

 

 Akce školní rok 2004/2005

 

Zadání soutěže:
   
Pro školní rok 2004/2005 vyhlásila CEED soutěž
na téma Můj obchod se státy EU. Abyste mohli dělat dobrý obchod, musíte vědět, co a za jaké ceny kde prodávají. Do států Unie většina z nás dnes nemá daleko – až pojedete na výlet s rodiči či třídou do některého státu EU, zkuste využít čas a udělat si malý marketingový průzkum. Cílem této soutěže byl tedy reálný průzkum v terénu včetně základní orientace v cenových přepočtech pomocí měnových kurzů. Více najdete v podrobném zadání.

 

Vyhodnocení soutěže:  


    Účast v soutěži ukázala velký zájem studentů o tyto praktické ekonomické dovednosti, které již dnes můžeme označit za dovednosti denního života. Umět srovnat cenové relace u zboží nejen v rámci ČR, ale v mezinárodním kontextu, to už by dnes nemělo být zatěžko žádnému středoškolákovi. Většina studentů v zaslaných pracích prezentovala stručnou a přehlednou formou své marketingové průzkumy u konkrétního zvoleného zboží a dospěla v zásadě k dobrým závěrům. Určitě by bylo lze diskutovat o zohlednění dopravních nákladů či jiných dílčích položkách standardní kalkulace, kterou by si udělal skutečný podnikatel, ovšem základní směr úvah byl u většiny studentů správný. Věříme, že i pro studenty bylo poučné připravit a prezentovat tento malinký průzkum – schopnost přesvědčivé prezentace je nedílnou součástí tréninku pro praxi. Hodnocení komise tentokráte zohlednilo i formální naplnění všech kritérií ze zadání. Přečtěte si podrobnosti.

 

►Akce školní rok 2003/2004

Zadání soutěže:
   
Pro školní rok 2003/2004 vyhlásila CEED soutěž na téma Vstup ČR do EU a jednotný trh. Tentokrát šlo především o vaše schopnosti pracovat s materiály - úkolem bylo nastudovat doporučené zdroje a vypracovat projekt, ve kterém poradíte konkrétní firmě, co dělat v nových podmínkách EU. Výsledkem měla být praktická příručka velikosti 1 strany A4, jak připravit běžnou obchodní transakci s některou zemí EU. Více najdete v podrobném zadání.

Vyhodnocení soutěže:  
   
Většina studentů v zaslaných pracích využila nakladatelstvím doporučené zdroje, ale nebyla moc aktivní s vyhledáváním nových zdrojů. I přes uvedenou výtku si studenti zaslouží pochvalu, protože většina z nich přistoupila ke zpracování soutěžního úkolu s nejlepší snahou o dobrou práci – vyhledali konkrétní firmu a snažili se jí stručně poradit, jak postupovat v nových podmínkách. Hodnocení komise tentokráte zohlednilo i formální naplnění všech kritérií ze zadání. Přečtěte si podrobnosti.
 

Akce školní rok 2002/2003

Zadání soutěže:
   
Pro školní rok 2002/2003 vyhlásila CEED soutěž na téma Pracovní trh ČR. Úkolem bylo vypracovat projekt, ve kterém navrhnete, jak si zajistit budoucnost v rychle se měnících podmínkách ekonomiky a která rizika je možné snížit vhodným pojištěním a u které pojišťovny. Projekt měl být rozdělěn na dvě části, ve kterých jste měli za úkol popsat (podrobnosti zadání):

  • jak jste prozkoumávali pracovní trh a kde vidíte (maximálně 30 řádků A4)
  • jak můžete eliminovat rizika, která vás v reálném životě (maximálně 20 řádků A4)

Vyhodnocení soutěže:  
   
Soutěže se zúčastnili tentokráte studenti třetích a čtvrtých ročníků středních škol, vyšší odborné školy letos neposlali žádnou soutěžní práci. Třetina prací se vstupem do praxe zabývala velmi seriózně, zbývající zůstávala v poloze obecných konstatování. Zajímavé je srovnání těchto výsledků se statistikami z USA. Přečtěte si podrobnosti.
 

Akce září - prosinec 2001. 

Zadání soutěže:
   
V prosinci 2001 CEED vypsala soutěž na téma zvyšování produktivity práce pro střední a vyšší odborné školy. Úkolem bylo zpracovat podnikatelský záměr pro reálnou nebo fiktivní firmu, ve kterém doporučíte konkrétní metodu, technické nebo organizační zlepšení, prostě vše, co firmě ušetří práci a zvýší její produktivitu, a tím i zisky. Projekt nesměl přesahovat 60 řádků A4 a musel obsahovat:

  • popis předmětu podnikání firmy a její současné ekonomické výsledky,

  • konkrétní návrh zlepšení produktivity práce,

  • vyčíslení ekonomických i neekonomických přínosů pro firmu.

Vyhodnocení soutěže:  
   
Bylo patrné, že tentokrát se jednalo o téma o poznání těžší a studentům nepříliš blízké, protože účast v soutěži byla výrazně menší než v letech předcházejících, kdy v roce 1999 studenti řešili podnikatelský projekt a v roce 2000 navrhovali exportní záměr. I přesto se podařilo řadě studentů vystihnout podstatu složitého ale důležitého jevu, kterým zvyšování produktivity práce pro vývoj hospodářství bezesporu je. Přečtěte si podrobnosti.
 

Akce září - prosinec 2000. 

 

Zadání soutěže:
   V
září byla vyhlášena soutěž zaměřená na aktivní podporu českého exportu. Úkolem bylo zpracovat podnikatelský záměr pro reálnou nebo fiktivní firmu a doporučit nejvhodnější strategii pro průnik na zahraniční trhy. Záměr nesměl přesahovat 60 řádků A4 a musel obsahovat:

  • popis předmětu podnikání firmy a její současné ekonomické výsledky,

  • návrh exportní strategie,

  • financování a pojištění exportu.

Vyhodnocení soutěže:
    Z počtu došlých projektů, které splnily výše uvedené zadání soutěže, bylo patrné, že export je pro řadu studentů ještě o kategorii náročnější téma, než bylo téma předešlé soutěže našeho nakladatelství. Přesto měly zpracované projekty u řady studentů velmi kvalitní obsah a nepostrádaly novátorský přístup a podnikatelský nadhled. Nebylo jednoduché vybírat a hodnotit. Podívejte se na seznam vyhodnocených prací.

 

 Akce duben a květen 2000.

Zadání soutěže:

CEED vyhlásila v dubnu 2000 znalostní soutěž pro studenty středních a vyšších odborných škol. Studenti měli za úkol připravit a zaslat do konce května 2000 návrh podnikatelského záměru souvisejícího s využitím moderních informačních technologií v rozsahu max 40 řádků. Druhou částí úkolu bylo navrhnout a zdůvodnit formu financování a pojištění rizik podnikání, a to včetně vyhodnocení, kterou pojišťovací instituci byste si pro spolupráci vybrali a proč. Rozsah maximálně 20 řádků.   

Vyhodnocení soutěže:

Soutěže se účastnilo 105 studentů ze všech typů středních škol z celé ČR. Podrobnější statistika a seznam vyhodnocených prací. Vítězové obdrželi nejnovější knihu amerického profesora Mankiwa Zásady ekonomie. Blahopřejeme!         
Všichni zúčastnění studenti získali
knihu Krok za krokem světem ekonomie 2 - export z produkce nakladatelství CEED. 
Akci podpořila Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP), poskytující státem zvýhodněné pojištění vašeho exportu.
  


Kontakt:   e-mail  ceed@ceed.cz,   tel. 571 118 762, fax 604 674 878
Copyright   © 2015 CEED doc. ing. Jena Švarcová, Ph.D.