11 Národohospodářský koloběh

Národohospodářský koloběh je nepřetržitým procesem, kdy agregátní výdaje všech subjektů ekonomiky (co utratí) musí odpovídat reálnému produktu (zač to utratí) a zároveň představují reálný důchod (kolik vydělají, kolik mohou utratit) těchto subjektů:

    celkové výdaje E (expenditures) = celkový produkt Q (quantity) = reálný důchod Y (Income)

E = Q = Y

V té to rovnici abstrahujeme od časového zpoždění, ke kterému dochází při přeměně jednotlivých forem.

Touto rovnicí také zdůvodňujeme vzájemnou zaměnitelnost a provázanost všech metod výpočtu reálného produktu národního hospodářství.

 

předchozí strana    obsah      následující strana            test

Nenašli jste to, co hledáte? Napište nám na ceed@ceed.cz.
© 2019  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.