10 Výkonnost národního hospodářství

Výkonnost národního hospodářství je dána množstvím statků a služeb, které ekonomika vyprodukovala za jeden rok. Hovoříme o výstupu (output), tzn. o velikosti produktu.

  Produkční a výdajový přístup k měření produktu:

  • produkční metoda - kvůli vyloučení duplicit se nezapočítávají materiálové náklady, započítává se hodnota přidaná zpracováním (value added, VA);

  • výdajová metoda - sčítáme výdaje subjektů na nákup konečných výrobků a služeb.

  Příjmový (důchodový) přístup k měření produktu:

  •  důchodová metoda - sčítáme příjmy subjektů (peníze obdržené za vyrobené statky a služby).

Vzhledem k tomu, že stále sčítáme jednu a tutéž hromadu vyrobeného zboží, pouze z různých pohledů, jsou všechny výše uvedené metody v zásadě rovnocenné a dospějí ke stejnému výslednému produktu.

            Pomocí těchto metod zjišťujeme hrubý domácí produkt, resp. hrubý národní produkt.     

předchozí strana    obsah      následující strana             test 

Nenašli jste to, co hledáte? Napište nám na ceed@ceed.cz.
© 2019  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.