12   Hrubý národní produkt HNP, hrubý domácí produkt HDP

   Hrubý národní produkt (GNP - Gross National Product) vyjadřuje celkovou peněžní hodnotu toku zboží a služeb vytvořenou výrobními faktory ve vlastnictví subjektů národní ekonomiky za dané období. Tento ukazatel je počítán na národním principu a započítávají se sem i produkty vyrobené v zahraničí výrobními faktory daného státu (např. americké investice v Jižní Americe a jejich produkce se započítají do HNP USA - naopak se sem nezapočítají produkty vyrobené zahraničními firmami na území USA). Použita výdajová metoda.

GNP = C + Ig + G + (Ex-Im)

C = výdaje domácností na spotřebu, Ig = hrubé soukromé domácí investice, G = vládní nákupy výrobků a služeb, (Ex-Im) = čisté vývozy, tedy export mínus import. Platí Ig = Io + In (hrubé investice se skládají z investic obnovovacích Io a investic čistých In).

   Hrubý domácí produkt (GDP - Gross Domestic Product) vyjadřuje celkovou peněžní hodnotu toku zboží a služeb vytvořenou výrobními faktory umístěnými v domácí ekonomice bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem. Tento ukazatel je počítán na územním principu.

GNP = GDP + NPI                                                                                                              
kde NPI je tzv. čistý příjem z majetku v zahraničí.

Odvozené ukazatele:

   Čistý národní produkt (Net National Product NNP) = GNP - Io                                          
kde Io jsou investice obnovovací neboli amortizace.

Při používání si dávejte pozor, zda chcete v konkrétních případech sledovat skutečný produkt, potenciální produkt, nominální produkt, reálný produkt.

 

předchozí strana    obsah      následující strana          test

Nenašli jste to, co hledáte? Napište nám na ceed@ceed.cz.
© 2019  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.